Nieuwsberichten

Engelstalige dienst in de Julianakerk

Dienst voor Hongaarse studenten en Engelssprekende stadsgenoten

Missie Dordt brengt via haar stadsbrede netwerk van samenwerkende kerken de uitnodiging van de Julianakerk onder de aandacht. Op zondagmiddag 7 april om 14:30 uur wordt er in de Julianakerk te Dordrecht (Mauritsweg 286) een Engelstalige kerkdienst georganiseerd voor Hongaarse studenten van de Scholengroep Driestar-Wartburg en Engelssprekende stadsgenoten.
Lees meer

Uitnodiging
Tijdens deze dienst zal de plaatselijke predikant, ds. W.A. Zondag, voorgaan. Iedereen is van harte welkom om de dienst bij te wonen.

“Ken je mensen in jouw omgeving die je wilt uitnodigen voor deze Engelstalige dienst? Het zou fijn zijn als je samen met uw gast(en) deze dienst bijwoont. We hopen op een goede opkomst van zowel Nederlandstaligen als Engelstaligen!”

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de heer Dick de Korte via telefoon 078 613 69 67 of e-mail: dcdekorte@gmail.com.