Nieuwsberichten

Cursus ‘Vieren’ nu ook in Dordrecht?

Kennismakingscursus over christelijke feestdagen 

‘Vieren’ is een nieuwe cursus die mensen wil laten kennismaken met het christelijke geloof aan de hand van de zeven christelijke feestdagen. Bij ‘Vieren’ ontdekken deelnemers via bekende feesten wat christenen beweegt. 
Lees meer

Opzet van de cursus 

De cursus ‘Vieren’ is tot stand gekomen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Via de cursus wil de PKN mensen de kans geven om kennis te maken met christelijke feestdagen. De kracht van de cursus ‘Vieren’ is dat de feestdagen bij veel buitenkerkelijke mensen tot de verbeelding spreekt. Dit geeft een goed beginpunt om de gesprekken verder vorm te geven.  

In de cursus worden naar aanleiding van de feestdagen vragen beantwoord als: ‘Hoe vind je verdieping als je leven druk is?’, ‘Hoe leef je ten volle?’ of ‘Waarom vieren we Pasen?’. Er is geprobeerd om in de cursus een diversiteit aan visies naar voren te brengen op de christelijke feestdagen.  

‘Vieren’ ook in Dordrecht? 

Als Missie Dordt brengen we de cursus ‘Vieren’ graag onder de aandacht. Deze cursus biedt een goede mogelijkheid om met twintigers en dertigers in gesprek te gaan over het geloof. Om met ‘Vieren’ van start te gaan zoeken we een aantal mensen die hier als kernteam invulling aan willen geven. Vanuit Missie Dordt ondersteunen en faciliteren we graag de opzet en communicatie. 

Meer informatie en contact 

Ben je enthousiast geworden? Ga voor meer informatie over deze cursus naar de website cursusvieren.nl of meld je rechtstreeks aan als kernteamlid bij missionair coördinator Jelle ’t Lam via coordinator@missiedordt.nl of 06- 82067713.