Nieuwsberichten

Brainstorm nieuw initiatief: ‘In de buurt’

Verslag avond ‘buurtgericht christen zijn’ en oproep tot deelname

Missie Dordt is bezig met de opzet van een nieuw initiatief: ‘In de buurt’. Kort gezegd een beweging van eenheid, ontmoeting, praktische hulp en goed nieuws in de buurt. Op 13 maart jl. organiseerden Missie Dordt en Communitas een brainstormavond met als thema: ‘buurtgericht christen zijn’. Graag delen wij het verslag en de presentatie (als download) en doen we een oproep tot deelname.
Lees meer

Brainstormavond
Met veel dankbaarheid kijken we terug op een zegenrijke en inspirerende brainstormavond over ‘buurtgerichte christen zijn. Het is bemoedigend om te horen wat er al gebeurt in de wijken, buurten en straten van Dordrecht en om verlangens te proeven. Ook heeft de avond veel waardevolle informatie opgeleverd over waar behoefte aan is.

Klik hier voor het downloaden van de presentatie.
Klik hier voor het downloaden van het verslag.

Ondersteuningsbehoefte
Na een inventarisatie van buurtgerichte initiatieven (wat God aan het doen is) en verlangens (wat God op ons hart gelegd heeft), hebben we de ondersteuningsbehoefte (waar is behoefte aan) geïnventariseerd. De TOP-5 aan behoeften wordt gevormd door:

  1. Een website met algemene info, nieuwsberichten, activiteitenagenda en in het bijzonder ‘buurtinitiatieven (met buurtverbinders) op de kaart’
  2. Inspiratieavonden, uitwisselingsavonden én inspiratiemails
  3. Welkomstpakketjes voor nieuwe buurtbewoners
  4. Een grote tent die geleend kan worden voor buurtactiviteiten
  5. Een bakfiets, ijskar en/of koffiekar die ingezet kan worden voor buurtactiviteiten

Op de kaart
Met ondersteuningsbehoefte nr.1 zijn we achter de schermen gelijk van start gegaan. Er wordt gewerkt aan een website en kaart met alle ‘buurtgerichte bewegingen’ van Dordrecht. Om die kaart nu alvast te vullen hebben we jouw hulp nodig. Ben jij betrokken bij een buurtbeweging in jouw omgeving? Meld die dan nu aan. Wij hebben daarvoor de volgende informatie nodig (graag per e-mail sturen naar coordinator@missiedordt.nl):

  1. De naam van jouw buurtbeweging
  2. De straten met huisnummers (om de buurt te markeren op de kaart)
  3. De contactgegevens van de buurtverbinder (naam, email, telefoon)
  4. Een leuke foto van de buurt
  5. Een leuke foto van de buurtverbinder

 

Kernteamleden
Om verder invulling te geven aan het initiatief ‘in de buurt’ is Missie Dordt op zoek naar teamleden. Waar vooral behoefte aan is, zijn kernteamleden die mee willen denken (visionairs, inspirator) of juist praktisch mee willen doen (beheerder, coördinator). Ben of ken jij die persoon? Bel dan met of stuur een mail naar Sietske van Hartingsveld (06-33606533, coordinator@missiedordt.nl).