Nieuwsberichten

Terugblik bijeenkomst Bijbeljaar 2022

In totaal 27 van de meer dan 80 Dordtenaren die in 2022 samen de Bijbel chronologisch lezen, hebben de eerste maandelijkse bijeenkomst van Bijbeljaar 2022 bijgewoond. Ds. Paul Wansink van de Grote Kerk leidde de bespreking van de Evangeliën en blikte vooruit naar de boeken die de komende vier weken gelezen worden.
Lees meer

Doel van het Bijbeljaar
Ds. Paul Wansink benadrukte dat het doorlezen van de Bijbel geen doel op zich is, maar dat het er om gaat wat die Bijbel met onszelf en met ons geloof doet. In het openingsgebed werden dan ook de woorden van Jezus over de Emmaüsgangers gebeden: “Daarop maakte Jezus hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.” (Lucas 24:45 NBV21).

Bemoedigd door het lezen
In kleine groepen werd doorgesproken over hoe het lezen ging én over inhoudelijke vragen die de lezers hadden. Veel lezers voelden zich door het lezen van de Bijbel bemoedigd in hun geloof.

13 maart met ds. A.J. van den Herik
Op zondag 13 Maart is de volgende avond. De inleiding wordt dan verzorgd door ds. Van den Herik, predikant van de Hervormde gemeente wijk 2 & 7 in Dordrecht. De Bijbelboeken Handelingen, Romeinen, 1 en 2 Tessalonicenzen, Galaten en 1 en 2 Korinthiërs worden dan behandeld. Deelnemers van Bijbeljaar 2022 krijgen de gelegenheid vragen die ze behandeld willen zien door te geven. De avond wordt deze keer gehouden in de wijkzaal van de Pauluskerk (Nassauweg 1). De thee en koffie staat klaar vanaf 19.30 uur, om 19.45 uur begint de avond. De avond wordt om 21.00 uur afgesloten.

Meedoen met Bijbeljaar 2022
Wil je meedoen met het lopende Bijbeljaar? Dat kan! Je kunt je aanmelden via de website of een email sturen naar bijbeljaar2022@missiedordt.nl

Website: missiedordt.nl/bijbeljaar 
E-mail: bijbeljaar2022@missiedordt.nl