Nieuwsberichten

Bijeenkomst Bijbeljaar in Huis bij de Bron

De meer dan 80 Dordtenaren die dit jaar de Bijbel chronologisch lezen, kunnen op 10 april in Huis bij De Bron napraten en nadenken over wat ze lazen. De avond wordt begeleid door dominee Peter Barmentlo, predikant van de PKN gemeente Dubbeldam.
Lees meer

Bijbelboeken
Zondag 10 april zullen de volgende Bijbelboeken besproken worden: Handelingen 20:1-27:44, Kolossenzen, Filemon, Filippenzen, Jacobus, 1 en 2 Timotheüs, Titus, Hebreeën, 1-2 Petrus, 1-3 Johannes, Judas en Openbaringen.

Locatie en tijd
De avond wordt gehouden in de wijkzaal van Huis bij de Bron, Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordrecht. De avond begint om 19.45 uur, koffie en thee is er vanaf 19.30 uur, en wordt rond 21.00 uur afgesloten. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie?
Website: missiedordt.nl/bijbeljaar
E-mail: bijbeljaar2022@missiedordt.nl