Goed nieuws voor de stad

Nieuwsberichten

Zondagavondzang weer van start

Iedereen is welkom op zondag 29 augustus om samen te zingen. Bijna anderhalf jaar geleden hebben wij voor het laatst gezongen in Vreedonk. Sindsdien is de zondagavondzang vanwege de coronamaatregelen niet meer bijeen geweest om te zingen in Vreedonk en Crabbehoff, het tegenwoordige Crabbehoven.
Lees meer

Nu is er het voornemen om zondag 29 augustus weer te gaan zingen in Crabbehoven. We hebben nog wel te maken met voorzorgsmaatregelen zoals de anderhalve meter en het aantal bezoekers!

Bemoediging

Mensen bemoedigen en een hart onder de riem steken in moeilijke tijden. Daar is de zondagavondzang ooit om begonnen. Samen zingen in het zorgcentrum met bewoners en vrijwilligers; jong en oud, mensen uit allerlei kerken. Door de zang brengen we mensen bij elkaar. We bemoedigen de bewoners, maar het samen zingen raakt en bemoedigt ook de vrijwilligers zelf. Elke zondagavond van 19.45u tot 20.30u komen we samen om te zingen. 

Data

  • 29 augustus Crabbehoven
  • 12 september Crabbehoven
  • 26 september Crabbehoven

Overige data: Rooster zondagavondzag 2021

Meezingen?

Wil je komen zingen in augustus/september 2021? Geef dit dan even per mail door aan coördinator Ad Euser via zondagavondzang@missiedordt.nl.

Namens de zondagavondzang

Ad Euser, 06-26078348

Onze missie

Mensen bemoedigen en een hart onder de riem steken in moeilijke tijden. Daar is het de zondagavondzang ooit om begonnen. Samen zingen in zorgcentra en zelfstandig woonlocaties met bewoners en vrijwilligers; jong en oud, mensen uit allerlei kerken. Door de zang brengen we mensen bij elkaar. We bemoedigen de bewoners, maar het samen zingen raakt en bemoedigt ook de vrijwilligers zelf.

Luister het favoriete verzoeknummer!

Al gaan we zondags naar verschillende kerken, hier ervaar ik dat de kerkmuren wegvallen.

Hoe doen we dat?

Op zondagavonden wordt er gezongen. Dit gebeurt om de twee weken in woonzorgcentrum Crabbehoven en eens per maand in de woonlocaties De Prinsemarij en Het Waterwiel. Alle locaties starten om 19.00 uur.

Crabbehoven

In Crabbehoven wordt gezongen uit de liederenbundel van Johannes de Heer. Mensen mogen ter plekke liederen opgeven. Naast de ouderen zitten gastvrouwen en gastheren, die helpen het lied op te zoeken in de liedbundel.

De Prinsemarij

Sinds het najaar van 2021 is daar ook het maandelijkse zingen in De Prinsemarij bijgekomen. In De Prinsemarij wordt gezongen uit de liedbundel Hemelhoog. Er is veelal een programma met ook ruimte voor verzoeknummers.

Het Waterwiel

Tenslotte wordt er sinds 2022 ook gezongen in Het Waterwiel. Vanuit de recreatiezaal wordt iedere eerste zondag van de maand een kwartier gezongen. Ook daar wordt gekozen voor een veelzijdig repertoire.

Iedereen welkom

De groep zangers is gevarieerd van leeftijd en komt uit verschillende kerkelijke gemeenten in Dordrecht.

Je bericht is verstuurd. Dankjewel! Je ontvangt een bevestiging in de mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!