Nieuwsberichten

Wij zijn met U onderweg

Lied ter bemoediging

De zomerperiode ligt achter ons. Wij staan aan het begin van een nieuw seizoen. Wat een voorrecht om dan te mogen weten, belijden en geloven dat wij niet alleen onderweg zijn. God reist met ons mee! Graag delen wij de tekst van het lied ‘God en Reisgenoot’ van de christelijke band LEV en wensen wij alle betrokkenen bij het werk van Missie Dordt veel zegen en vreugde toe.
Lees meer

God en Reisgenoot!

Wij zijn met U onderweg

Onze dagen, onze levens

U gaat altijd met ons mee

Onze wegen, kilometers

Nee, U laat ons nooit alleen

Als een wolk die, voor ons uitgaat

Bent U zichtbaar overdag

In ons slapen, blijft U waken

Als een vuur in onze nacht

Wij leven met de zekerheid

Dat U voor altijd bij ons blijft

U bent de bestemming

En U bent de reis