Nieuwsberichten

Welkom bij wekelijkse inloop van meer dan twintig Dordtse kerken

Kerken in Dordrecht openen steeds vaker hun deuren om ruimte te bieden voor ontmoeting. De stichting Missie Dordt concludeert dit na een inventarisatie van de mogelijkheden om kerken binnen te lopen.
Lees meer

,,Meer dan twintig kerken zijn minstens wekelijks open voor bijvoorbeeld een kopje koffie, een gesprek of een moment van stilte. Soms kan dan ook een kaarsje worden aangestoken. Verder worden in diverse kerken buurtactiviteiten ontplooid,” aldus Wiebe van Horssen, bestuurder van de stichting Missie Dordt.  ,,In het verleden dachten veel mensen dat de kerken in het buitenland wel open zijn, maar niet in de eigen stad. Je ziet nu dat de Dordtse kerken duidelijk met een inhaalslag bezig zijn. We kwamen in de inventarisatie tot onze verrassing aan meer dan twintig kerken en aan de kerk gelieerde initiatieven, die elk op hun eigen manier gastvrij willen zijn.”

Volgens Van Horssen vormen de inloopmogelijkheden van de Dordtse kerken een waardevolle aanvulling op andere ontmoetingsplekken. Uit een eerdere evaluatie bleek al dat de kracht van de inloop van de kerken vooral zit in de persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers. ,,Het mooie is ook dat de kerken vertegenwoordigd zijn in de diverse wijken. Zo bieden zij een plek van ontmoeting in de directe woonomgeving. Juist voor mensen met een klein actieradius is het fijn om elkaar te ontmoeten in de eigen wijk. Dat draagt ook bij aan een gevoel van vertrouwdheid in de buurt.”

,,Typerend voor de inloop bij kerken is de mogelijkheid voor verstilling en ontmoeting,” aldus Van Horssen. Juist in deze tijd is dat voor veel mensen van betekenis. Denk aan hen die een geliefde zijn verloren of voor wie het even te veel is. ,,We zien een toename van sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid. Met de wekelijkse inloop willen kerken bijdragen aan het mentaal welbevinden. Voor zingeving en ontmoeting is de kerk bij uitstek een plek om gewoon eens binnen te lopen.”

De inloopmogelijkheden zullen regelmatig worden geactualiseerd. Sommige plekken zijn in de zomer ook open. Anderen houden even een zomerreces. Een vaste open plek in Dordrecht is de Grote kerk, die daarmee in een lange traditie staat. Ook weten steeds meer mensen de weg te vinden naar nieuwe kerkelijke initiatieven zoals ‘De Andere Boeg’ en ‘Kruispunt Reeland’. De Inloopmogelijkheden van Dordtse kerken per wijk (aug-21) lijst vind je hier.