Nieuwsberichten

Verbinding en verwondering tijdens jaarlijkse meeting

Terugblik op de Missie Dordt Maaltijd & Meeting

Op woensdagavond 15 november gingen circa 40 vrijwilligers van diverse kern- en projectteams van Missie Dordt samen met de stuurgroep aan tafel in de Krooswijkhof. We kijken dankbaar terug op een bijeenkomst van verbinding met God en elkaar en verwondering over wat er dankzij Gods genade mag gebeuren in de stad Dordrecht.
Lees meer

3B’s
De avond ging van start met een interactieve voorstelronde en het samen uitspreken van het ‘Onze Vader’, gevolgd door een overdenking n.a.v. 2 Kronieken 7:14. Wiebe van Horssen, die als directeur verbonden is aan Missie Dordt, leidde de avond. “Als we buigen, bidden en bekeren (3B’s) wil God zichzelf bekend maken als horende, vergevende en genezende God. Het herstel heeft hier ook betrekking op het land. We mogen samen bidden voor genezing en herstel van ons eiland.”

Samen aan tafel
Vervolgens gingen we samen aan tafel. We genoten van een heerlijke maaltijd en de ontmoetingen met elkaar. Ervaringen werden uitgewisseld, dank- en gebedspunten werden gedeeld. Nadat Wiebe een update gaf vanuit de organisatie, kwamen vier initiatieven aan het woord: YoungLife, Ontmoeting met vrouwen, Welkom in de kerk en Pioniersplek Staartlicht. De inspirerende avond werd afgesloten met een moment van samen bidden en uiteraard ook koffie met écht Dordts Brokking gebak. De Gideonsbende met passie voor God en stadsgenoten keerde bemoedigd huiswaarts.

Ook betrokken raken?
Wil jij je ook het goede nieuws van Jezus delen met stadsgenoten en betrokken raken bij één van de initiatieven? Ga voor meer informatie naar onze website missiedordt.nl of neem contact op met coördinator Sietske van Hartingsveldt via coordinator@missiedordt.nl.