Nieuwsberichten

Vacature Coördinator Buurtinitiatieven

Lijkt het jou mooi om buurtgerichte bewegingen te stimuleren? Ben je faciliterend ingesteld en leg je eenvoudig de verbinding? Vind je het leuk om aanjager te zijn van nieuwe initiatieven? Ontdek dan deze unieke vacature.
Lees meer

Functieomvang 12 uur per week (met mogelijke uitbreiding tot 16 uur per week)

Over ons

De stichting Samen Dordt is de diaconale evenknie van de missionaire organisatie Missie Dordt. Zowel Samen Dordt als Missie Dordt[1] functioneren enerzijds als netwerkorganisatie die de verbinding legt en samenwerking zoekt met kerken, de overheid en diverse relevante partijen. Anderzijds functioneren beide stichtingen als koepelorganisatie waaronder een groeiend aantal kernteams met een scala aan activiteiten invulling geeft aan onze integrale missie en visie.

Buurtinitiatieven

Wijkgericht werken staat voor Samen Dordt en Missie Dordt altijd al hoog in het vaandel. Wij willen buurtgerichte bewegingen nu verder stimuleren rondom de inloopmogelijkheden van de diverse Dordtse kerken. Met het initiatief ‘vindplaatsen van zingeving, ontmoeting en praktische hulp’ zetten wij deze inloop op de kaart en dragen we bij aan de loket- en hulpfunctie. Verder willen wij met het UMOJA-initiatief[2], interkerkelijke buurtkoffie, straten van gebed en tal van andere buurtinitiatieven een impuls geven aan een beweging van ‘kerk met beide benen in de buurt.’

Vacature

Ter coördinatie van het initiatief ‘vindplaatsen’ en diverse buurtgerichte bewegingen, zoeken wij een coördinator buurtinitiatieven voor 12 uur per week (met mogelijke uitbreiding tot 16 uur per week). Iemand die enthousiast is over onze integrale visie op buurtwerk en met adequate coördinerende vaardigheden daaraan wil bijdragen.

Doel van de functie

Je legt de verbinding met de inloopmogelijkheden vanuit de Dordtse kerken en geeft samen met deze plekken invulling aan de kerndoelen van het initiatief vindplaatsen (projectplan op aanvraag beschikbaar). Verder ben je verantwoordelijk voor het lanceren, stimuleren, faciliteren en coördineren van het UMOJA-initiatief en andere buurtgerichte initiatieven van zowel Samen Dordt als Missie Dordt. Uitgangspunt bij deze initiatieven is een bottom-up werkwijze, waarbij de regie en het eigenaarschap bij de kerken en betrokken kernteams liggen. Samen Dordt en Missie Dordt vervullen vooral een faciliterende rol.

Positie

Als coördinator buurtinitiatieven ben je veelal werkzaam vanuit ons kantoor aan het Vijverplantsoen 28 in Dordrecht en rapporteer je aan de directeur-bestuurder van Samen Dordt en Missie Dordt. Je werkt samen met de bureaumedewerker en de diverse uitvoerende kernteams.

Wat bieden wij?

 1. Een veelzijdige en uitdagende functie binnen een unieke diaconale en missionaire organisatie.
 2. Samenwerking met enthousiaste kernteamleden, stuurgroepleden en de directeur-bestuurder.
 3. Volop ruimte voor eigen inbreng en tegelijkertijd strategische begeleiding en coaching.
 4. Een jaarcontract voor 12 uur per week met ruimte voor uitbreiding en intentie tot verlenging.
 5. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk vanaf salarisschaal 7.

 

Wie ben jij?

 1. Je bent belijdend christen en lid van een kerk of geloofsgemeenschap in Dordrecht of omgeving.
 2. Je onderschrijft onze integrale missie en visie en bent in staat om die uit te dragen.
 3. Je bent een voorstander van brede samenwerking tussen kerken, overheid en relevante actoren.
 4. Je hebt een dienende houding en bent bereid om een ‘tweede mijl’ te gaan.
 5. Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
 6. Je bent in staat om een projectplan op gestructureerde wijze vorm te geven en uit te voeren.
 7. Je hebt goede organisatorische vaardigheden.
 8. Je bent ICT-vaardig (hebt voldoende kennis van en ervaring met MS Office).
 9. Je bent bereid buiten kantoortijden (weekenden, avonden) te werken.
 10. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.

 

Wat zijn je taken?

 1. Verbinding leggen met de inloopmogelijkheden van de Dordtse kerken en samen invulling geven aan de kerndoelen van het initiatief vindplaatsen.
 2. Positioneren van vindplaatsen als nieuw initiatief onder de stichting Samen Dordt en bijdragen aan de loket- en hulpfunctie van deze fysieke plekken.
 3. Coördineren van trainingen (in gastvrijheid, de loket- en hulpfunctie) voor vrijwilligers van vindplaatsen die worden aangeboden door derden.
 4. Begeleiden van de ontwikkeling van de programmering van de diaconale en missionaire programmering van vindplaatsen (waaronder de opzet van papiercafés).
 5. Lanceren, stimuleren, faciliteren en coördineren van het UMOJA-initiatief en andere buurtgerichte initiatieven van zowel Samen Dordt als Missie Dordt.

 

De uitvoering van je taken doe je niet alleen, maar in samenwerking met de directeur-bestuurder, de bureaumedewerker en de coördinatoren en vrijwilligers van de verschillende inloopplekken.

Interesse?

Stuur een mail met je CV en sollicitatiebrief t.a.v. dhr. W.B. (Wiebe) van Horssen (bestuurder van de stichtingen Samen Dordt en Missie Dordt) naar het secretariaat van Samen Dordt via het email adres secretariaat@samendordt.nl.

Voor eventuele vragen over de functie kun je contact opnemen met Wiebe via het email adres bestuurder@samendordt.nl of telefonisch via het nummer 06-28196630.

We ontvangen graag uiterlijk woensdag 10 november 2021 je reactie. Op vrijdag 19 november 2021 vinden overdag de sollicitatiegesprekken plaats. De geselecteerde kandidaten worden daarover geïnformeerd op maandag 15 november 2021.

 

[1] Beide stichtingen worden bestuurd door de stichting Dordt Integraal. Kenmerkend is het verbinden, stimuleren en ondersteunen van respectievelijk diaconale en missionaire initiatieven op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten dragen we bij aan de bloei van de stad. Ga voor meer informatie naar onze websites en download het beleidsplan.

[2] UMOJA betekent ‘samen of saamhorigheid’. Het initiatief is gestart in Afrika, waarbij vanuit een herontdekking van de Bijbel mensen werden gestimuleerd hun eigen hulpmiddelen in kaart te brengen om zo in samenwerking met de gehele gemeenschap de gezamenlijke problematiek aan te pakken. Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 3000 kerken aangesloten. In Nederland heeft Tearfund het materiaal onder de naam ‘kerk met beide benen in de buurt’ toegankelijk gemaakt.