Nieuwsberichten

Uitbreiding Raad van Bestuur

En overdracht directievoering Samen Dordt

Per 1 januari 2023 treedt Elly van Wenum toe tot de Raad van Bestuur van de stichting Dordt Integraal en vormt zij samen met Wiebe van Horssen een collegiaal bestuur. Elly wordt verantwoordelijk voor het bestuur en de directievoering van de stichting Samen Dordt. Wiebe blijft verantwoordelijk voor de stichting Missie Dordt. Daartoe heeft de Raad van Toezicht op 7 december jl. unaniem besloten. Wiebe, Elly en de RvT-leden zijn blij met en dankbaar voor deze nieuwe stap.
Lees meer

Tijd om het stokje over te dragen 
Directe aanleiding was dat Wiebe had aangegeven zijn taken en verantwoordelijkheden voor Samen Dordt te willen overdragen vanwege de snelle groei van het werk enerzijds en zijn beperkte beschikbaarheid anderzijds. Wiebe: “Dankzij Gods genade heb ik in de achterliggende jaren invulling mogen geven aan de opzet en het besturen van de stichting Samen Dordt als diaconale evenknie van de missionaire organisatie Missie Dordt. Ik ben dankbaar voor de groei van het werk en van mening dat dit vraagt om een bestuurlijke inzet die ik in mijn beperkte beschikbaarheid onvoldoende kan bieden.” Vanuit het verlangen om dienstbaar te zijn en blijven aan het interkerkelijke werk op het eiland Dordrecht, blijft Wiebe zich inzetten voor de integrale missie van Dordt Integraal en het bouwen aan een stadsbreed missionair netwerk vanuit Missie Dordt. Daarnaast is hij via een andere stichting intensief betrokken bij de coördinatie van diverse projecten in Zuidelijk Afrika en brengt hij daarvoor regelmatig bezoeken ter plaatse. 

Directievoering Samen Dordt 
Elly van Wenum was sinds 1 juni jl. al verantwoordelijk voor het management van Samen Dordt en zal per januari 2023 de directievoering van Wiebe volledig overnemen. Ter ondersteuning van haar werkzaamheden is er een vacature secretaris/fondsenwerver uitgezet, die een belangrijke rol zal innemen in de interactie met het groeiende aantal samenwerkingspartners en financiers. Elly wordt gevolmachtigd voor de bestuurlijke handelingen van Samen Dordt en werkt daarbij nauw samen met de stuurgroep en het personeelsteam. Dit alles om de vrijwillige inzet met en voor de stad in zo goed mogelijke banen te leiden. Elly: “Samen Dordt is het afgelopen jaar enorm gegroeid. We weten ons gezegend met het vertrouwen dat de overheid en andere maatschappelijke organisaties in ons werk stellen, maar het brengt ook een groeiende verantwoordelijkheid met zich mee. Van oudsher is de kerk een helper voor wie geen helper heeft. We hopen met elkaar die rol te kunnen waarmaken.” 

Raad van Bestuur Dordt Integraal 
Met de toetreding van Elly tot het bestuur van Dordt Integraal (de bestuursorganisatie van Missie Dordt en Samen Dordt) ontstaat er een tweehoofdige Raad van Bestuur (oftewel, collegiaal bestuur) met beiden een eigen mandaat, namelijk het besturen van Samen Dordt door Elly en Missie Dordt door Wiebe. Tezamen zijn Elly en Wiebe verantwoordelijk voor het vormgeven van de integrale missie van Dordt Integraal waarover zij verantwoording zullen afleggen aan de Raad van Toezicht en Stichtingsraad, waarin inmiddels 34 Dordtse kerken zijn vertegenwoordigd. 

Op de inspiratie- en nieuwjaarsbijeenkomst van Dordt Integraal d.d. 19 januari 2023, die vanaf 19.30 uur in de Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4) zal plaatsvinden, zal er aandacht zijn voor deze interne wijziging en ook de mogelijkheid om samen met Elly en Wiebe het glas te heffen op deze nieuwe stap.