Nieuwsberichten

Terugblik op eerste Missie Dordt Meeting

Donderdag 7 oktober jl. organiseerde de stuurgroep van Missie Dordt een ontmoetingsavond met de verschillende initiatieven die onder de koepelorganisatie opereren. We kijken terug op een inspirerende avond en geven daarvan graag een impressie.
Lees meer

Opening

De avond werd gestart met een opening door voorzitter Ebe Bruinsma. We zingen samen Opwekking 428 over de oneindig grote genade van onze hemelse Vader. We nemen afscheid van Friso Goudriaan die decennialang de financiën heeft beheerd. We maken kennis met de nieuwe stuurgroepleden Louis Meijer (financiën) en Franciske van Vugt (communicatie).

Bestuurder Wiebe van Horssen houdt een inspirerende lezing over het DNA van Missie Dordt. De historie, de huidige initiatieven en de toekomstplannen komen allemaal langs. We willen heel graag het goede nieuws op het eiland van Dordt verspreiden en daar ons steentje aan bijdragen.

Samen delen – samen werken

Vervolgens maken we kennis met de vrijwilligers van de kernteams. Enthousiast vertelt elk team over het werk dat gedaan wordt. Er worden mooie voorbeelden gedeeld van het werk dat gedaan wordt, en van de ontmoetingen die er zijn met de Dordtenaren op al die verschillende terreinen. Het kennismaken met de overige teams versterkt ook de onderlinge band die er al is. Het wordt ook makkelijker om van elkaar te leren en elkaar waar dat kan te helpen met raad en daad. De avond is eigenlijk te kort om de vele initiatieven allemaal langs te kunnen laten komen.

De stuurgroep wil van deze avond leren hoe de initiatieven nog beter kunnen worden ondersteund in het prachtige werk dat de kernteams doen. 

Samen afsluiten

Aan het eind van de avond worden nog twee vrijwilligers in het zonnetje gezet. Het gaat om Jan Bunk die op het gebied van ICT actief is en om Truus van den Boogaard die al het ontwerpwerk voor haar rekening neemt. Tijdens het laatste onderdeel zingen we een prachtig lied. Hieronder staat een couplet wat treffend ons verlangen voor deze samenwerking weergeeft:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.