Nieuwsberichten

Terugblik op de Dordt Integraal bijeenkomst

Aandacht voor heel de kerk, heel de mens en heel de samenleving

“De wereld verlangt naar een beweging van liefde en hoop, van goed en recht doen. Hoe antwoorden we hierop met elkaar vanuit de belofte dat God voor ons uittrekt?” Met die woorden begon Carla van der Vlist, directeur van SchuldHulpMaatje Nederland, haar inspiratielezing tijdens de Dordt Integraal Inspiratie & Nieuwjaarsbijeenkomst van 19 januari jl. in de Zuidhovenkerk.
Lees meer

De goed bezochte bijeenkomst van de missionaire organisatie Missie Dordt en diaconale evenknie Samen Dordt stond in het teken van het thema van de Week van gebed voor de eenheid: ‘Doe goed, zoek recht’. In de opening stond RvT-lid Jesse van Nes stil bij deze oproep n.a.v. Psalm 137. Carla borduurde daarop voort door aandacht te vragen voor de missie van heel de kerk (uniek en veelkleurig) voor heel de mens (beelddrager van God) in heel de samenleving (iedere Dordtenaar).

 

Wiebe van Horssen, directeur van Missie Dordt, haakte daarop aan in zijn presentatie over het missionaire werk in Dordrecht. Hij presenteerde als speerpunten voor 2023 het voortzetten, activeren en uitbreiden van de kernteams, faciliteren van missionaire projecten en stimuleren en ondersteunen van buurtgerichte bewegingen. “Hoe mooi zou het zijn als er in iedere straat, buurt of wijk een beweging ontstaat van verbinding met elkaar (eenheid over de kerkmuur), verbinding met de buurt (ontmoeting in de buurt), omzien naar elkaar (sociale actie) en goed nieuws.”

 

Lennie van Vuren deelde op gepassioneerde wijze haar ervaring met zo’n buurtgerichte beweging in Krispijn. In twee buurten is er een netwerk van tientallen christenen ontstaan, van waaruit allerlei initiatieven worden ontplooid. Van gebedsbijeenkomsten tot Alpha, van een lichtjestocht tot activiteiten met burendag. Pastor Fausto Tumulo, voorganger van de Nieuw Leven Gemeente Dordrecht, bad voor deze buurtgerichte aanpak, alsook voor interkerkelijke eenheid en dat harten van Dordtenaren open mogen gaan voor het Evangelie.

 

Aan de hand van een aantal nieuwsberichten presenteerde Elly van Wenum, directeur van Samen Dordt, de ontwikkelingen op diaconaal gebied. Samen Dordt is er voor hulp in nood, armoede, uitzichtloosheid, dakloosheid en vluchtelingen. Elly doet een oproep om in beweging te komen. “Het is een serieuze zaak waar we vanavond over spreken. God vraagt om een naakte te kleden. Op bezoek te gaan bij een zieke of gevangene. Vrijwilligerswerk is niet een hobby of iets wat je doet vanuit zelfontplooiing. Het is een heilige opdracht.” Dominee Robbert Jansen, voorganger van de Zuidhovenkerk, spreekt een gebed uit voor het werk van Samen Dordt.

 

Met veel passie en enthousiasme werd een muzikale bijdrage geleverd aan de avond door de band van de Messiaanse gemeente One New Man en de band van de Indonesische gemeente Gereja Bethel Indonesia. Met het Hebreeuwse ‘Gadol Adonai’ (Groot is de Heer) en Indonesische ‘KebaikanMu Tuhan’ (de goedheid van God) werd op unieke wijze de eer gebracht aan God. Voorzitter van de RvT Bert van de Burgt, sloot samen met RvT-lid Yvette Crentsil de avond af. Na een avond vol inspiratie en informatie, vieren en ontmoeten gingen de bezoekers naar huis met een roos als dank voor hun inzet en betrokkenheid. Als herinnering dat we samen geroepen zijn voor de bloei van de stad en haar inwoners!

 

Missie Dordt en Samen Dordt