Nieuwsberichten

Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst

Verslag van de Dordt Integraal Meeting

Op 20 januari jl. vond de jaarlijkse Dordt Integraal Meeting en Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Deze keer in hybride vorm met ruim 60 deelnemers in de kerkzaal van de Evangelische Gemeente Jozua en tientallen kijkers via de livestream van Missie Dordt. Graag doen we verslag van deze informatieve en verbindende avond.
Lees meer

Een tasje wordt thuisbezorgd, vol met folders van activiteiten van Samen Dordt en Missie Dordt. Een origineel setje met 6 gekleurde themakaarten over de Dordtse stad is bijgevoegd. Het doel van dit Schapenkoppenspel is om aan de hand van gespreksvragen met de ander in gesprek te komen over samen Dordtenaar zijn, want #wijzijnsamendordt.

7-gangen menu
Op een menukaart met 7-gangen is de agenda van de Nieuwjaarsbijeenkomst weergegeven. Voor het eerste thema zit een ambachtelijk bokkenpootje van bakkerij van der Sterre in het tasje. Zo kan iedereen die thuis meekijkt via de livestream toch de sfeer van de Nieuwjaarsbijeenkomst proeven. De avond start met een muzikaal voorprogramma waarbij een combo van de Open Hof gemeente prachtige luisterliederen speelt.

Licht in het duister
De opening van de Nieuwjaarsbijeenkomst door Bert van de Burgt sluit aan bij de week van gebed voor eenheid. Johan de Boer, gemeenteleider in Jozua, leest uit Mattheus 2 het verhaal over de magiërs. Een ster brengt deze groep mannen in beweging om naar Jezus te gaan. De ster schijnt met zoveel impact, door licht op de juiste tijd en juiste plaats te geven. Het gebed voor komend jaar is: wees mijn Gids en leid ons Heer, naar het licht. Aansluitend wordt er gezongen: ‘Leid mij Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand’.

Terugblikken en vooruitkijken
Dankbaar terugblikken en hoopvol vooruitkijken, dat doet de bestuurder Wiebe van Horssen. Het verlangen voor Missie Dordt en Samen Dordt is bloei. Het gaat om herstel van de relatie met jezelf, de ander, de wereld en met God. De hele kerk is nodig om de hele stad te bereiken met het goede nieuws. Het evangelie in een boodschappenpakket, een kopje koffie, een Alpha cursus, en in allerlei vormen. Als samenvatting van de jaarplannen en beleidsplannen worden 3 werkwoorden gebruikt: verbinden, verbreden en versterken. In een filmpje over de stichting van Samen Dordt komt Wiebe in beeld; ‘Ik geloof in de kerk die met beide benen in de buurt staat.’ Ad Euser bidt om Gods zegen over de bloei van de stad; ‘O Eiland, verheugt u in uw Heiland!’

Elly en Anne
Samen zit in het DNA van Dordt Integraal. Samen met God en de kerken voor de bloei van de stad. Daarvoor zijn er twee nieuwe collega’s die in 2022 starten bij Samen Dordt en Missie Dordt. Elly van Wenum is begonnen als coördinator buurtinitiatieven. Ze gaat het buurtwerk van de kerken een impuls te geven met inloopplekken waarin de gemeente Dordrecht wil investeren. De kerk is er voor de toevallige voorbijgangers om de liefde van God door te geven. Anne van den Berg start als bureaumedewerker om vrijwilligers te ondersteunen. Sandra Doeze Jager heet Elly en Anne welkom om samen hun kwaliteiten in te zetten door teamwork.

Ontwikkelingen
De stichtingsraad van Dordt Integraal is gegroeid met 3 nieuwe leden tot 33 kerken in het totaal. De Gereformeerde Gemeente, Nieuw Leven Gemeente, Rafael Gemeente zijn in 2021 toegetreden. De Raad van Toezicht heeft zich uitgebreid naar 5 personen en er is een kantoor geopend. De diverse missionaire en diaconale initiatieven komen langs. Een hoogtepunt voor Missie Dordt was het Feest van Hoop, als onderdeel van de Dordtse Feesten, met Marcel en Lydia Zimmer op de kade bij het Energiehuis. Yvette Crentsil vat alle dank- en gebedspunten van de missionaire initiatieven samen en Rolinka Spriensma doet dat voor de diaconale initiatieven.

Sela
Het combo van de Open Hof sluit af met het lied van Sela: ‘Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind, dat heel de levensweg, slechts in Uw richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.’ De organisatie kijkt dankbaar terug op een geslaagde avond van verbinding, ontmoeting en gebed.