Nieuwsberichten

Stefan Paas over het Thema ‘Vrede op Aarde’

Inspiratie- & Nieuwjaarsbijeenkomst: Donderdag 18 januari in de Kandelaarkerk

Op 15 juni 2016 was theoloog en missioloog Stefan Paas gastspreker bij de lancering van het projectplan Missie Dordt in de Grote Kerk van Dordrecht. Nu, 7 ½ jaar later, keert hij terug naar Dordrecht om te inspireren naar aanleiding van zijn recent verschenen boek 'Vrede op Aarde', waarin hij dieper ingaat op heil en redding in deze tijd. Stefan hoopt op donderdag 18 januari 2024 een bijdrage te leveren aan de jaarlijkse inspiratie- & nieuwjaarsbijeenkomst van Missie Dordt en Samen Dordt. Naast inspirerende bijdragen en updates over het stadsbrede missionaire en diaconale werk, is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te begroeten.
Lees meer

In zijn recent verschenen boek ‘Vrede op Aarde’ onderzoekt Stefan Paas hoe de christelijke boodschap van heil en redding relevant is voor de samenleving van vandaag. Het christelijk geloof vertelt een verhaal over God die goede plannen heeft met ons en met de schepping, een verhaal vol hoop, troost, vergeving en blijdschap. Tijdens de avond en in zijn boek beantwoordt Stefan vragen over hoe dit verhaal impact kan hebben in een postchristelijke samenleving en hoe christenen zelf weer enthousiast kunnen worden voor dit verhaal.

Inspiratieavond

Missie Dordt en Samen Dordt willen met de jaarlijkse inspiratie- en nieuwjaarsbijeenkomst van Dordt Integraal de onderlinge ontmoeting stimuleren en de achterban inspireren. De thematiek uit het boek ‘Vrede op Aarde’ sluit naadloos aan op de integrale missie van beide stichtingen, die zich met woorden en daden inzetten voor de bloei van de stad en haar inwoners. De brede achterban vanuit de tientallen initiatieven en rijke diversiteit aan kerken en geloofsgemeenschappen wordt van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst in het kader van onderlinge ontmoeting en inspiratie.

Kerngegevens

  • Datum: Donderdag 18 januari 2024
  • Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00 uur programma, 21.30 uur nieuwjaarsbijeenkomst
  • Locatie: Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230, Dordrecht)
  •  

Meer informatie?

Aanmelden voor de Inspiratie- en Nieuwjaarsbijeenkomst is niet nodig. Voor meer informatie over de avond en het werk van Missie Dordt en Samen Dordt kan contact worden opgenomen met de directeur-bestuurders Wiebe van Horssen, Missie Dordt (w.vanhorssen@missiedordt.nl of 06-28196630) en Elly van Wenum, Samen Dordt (e.vanwenum@samendordt.nl of 06-30128043).