Nieuwsberichten

Sorendly Urbano benoemd tot lid Raad van Toezicht

“Juist vanuit de verschillen kunnen we extra van elkaar leren”

Met veel dankbaarheid delen wij mee dat Sorendly Urbano is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Dordt Integraal, de bestuursorganisatie van Missie Dordt en Samen Dordt. Hij volgt Yvette Crentsil op, die dit jaar conform het rooster aftreedt. Met zijn Antilliaanse afkomst, maar inmiddels helemaal geworteld in Dordrecht, brengt Sorendly een uniek en waardevol perspectief naar onze organisatie.
Lees meer

De 31-jarige Dordtenaar is getrouwd, vader van twee kinderen en heeft als financieel adviseur veel relevante kennis en ervaring. Zijn toewijding aan de bloei van onze stad en haar inwoners vanuit de liefde voor het evangelie van Christus is inspirerend en aanstekelijk. Sorendly is nauw betrokken bij het netwerk van interculturele kerken van Missie Dordt, waar hij tijdens een netwerklunch met verve de rol van ceremoniemeester vervulde. Hij is actief betrokken bij de overwegend Antilliaanse New Song gemeente en heeft een groot hart voor interkerkelijke evangelisatie en aanbidding. Onlangs heeft Sorendly een waardevolle bijdrage geleverd aan het jaarverslag van Missie Dordt, waarin hij het belang van samen optrekken op het gebied van evangelisatie benadrukt.
Zo zegt Sorendly: “Juist vanuit de verschillen kunnen we extra van elkaar leren.”

Op deze plek willen we ook Yvette Crentsil hartelijk bedanken, die een rol speelde bij de oprichting van Missie Dordt en vanaf het allereerste moment deel uitmaakte van de bestuursorganisatie Dordt Integraal. Haar toewijding heeft op bijzondere wijze bijgedragen aan ons werk en haar inzet getuigt van de liefde van Christus. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met Yvette en Christ Family Chapel International, waar zij samen met haar man leiding aan geeft, zeker voortgezet zal worden. Het is prachtig om zo gezamenlijk invulling te geven aan de diversiteit van kerk-zijn op ons eiland.

Missie Dordt is ervan overtuigd dat Sorendly een waardevolle toevoeging zal zijn aan de Raad van Toezicht en kijkt uit naar zijn bijdrage aan het stadsbrede missionaire en diaconale werk op het eiland van Dordrecht. Wij waarderen het dat hij zijn kennis, gaven en talenten wil inzetten, evenals zijn brede netwerk binnen interculturele kerken. Samen met Sorendly mogen we de beweging vanuit de gehele kerk voor de hele stad vormgeven, gedreven door het hele evangelie.