Nieuwsberichten

Nieuw stuurgroeplid Missie Dordt

Franciske van Vugt stelt zich voor! Sinds februari maakt Franciske van Vugt deel uit van de stuurgroep van Missie Dordt. We maken in deze nieuwsbrief nader kennis met haar.
Lees meer

Kun je omschrijven wie je bent?
Ik ben opgegroeid in een fijn en vrij groot gezin in Zeeland. Daar heb ik de basis meegekregen om als christen ook middenin de maatschappij te staan. Later ben ik Rotterdam gaan studeren aan het conservatorium, de studies orgel en kerkmuziek en nog een halve studie schoolmuziek. Tijdens mijn studie woonde ik al in Dordrecht, waar ik Marc heb leren kennen. Samen hebben we vier kinderen ontvangen. We maken allemaal graag muziek. Later heb ik nog Nederlands gestudeerd en de meeste dagen werk ik als docent aan een middelbare school. Daar bereid ik mijn leerlingen voor op het doen van examens of op een overgang naar het examenjaar. Muziek, taal en jeugd zijn mijn passies en ik weet me rijk gezegend om me op deze gebieden in te kunnen zetten.
 
Waarom wil je betrokken zijn bij het werk van Missie Dordt?
Vanaf mijn studietijd woon ik in Dordrecht en ben ik actief in het kerkleven. Het is echter ook belangrijk om als christen in de maatschappij te staan en dat is wat mij aantrekt in Missie Dordt. Al langere tijd volgde ik de organisatie en nu onze kinderen inmiddels volwassen zijn, is er tijd voor vrijwilligerswerk waaraan ik tijd en energie kan geven.
 
Wat ga je doen bij Missie Dordt?
Mijn taak draait om ‘communicatie’. Een van mijn taken is het bijhouden en versturen van de nieuwsbrieven. Daarnaast redigeer ik teksten van en voor Missie Dordt en ben ik betrokken bij het maken van verslagen voor de stichting. Bij het organiseren van projecten zal ik betrokken zijn als dat nodig is en verder denk ik met de andere stuurgroepleden mee over de organisatie en de projecten van Missie Dordt. Wanneer het nodig is kan ik ook aanvullend werk doen voor de website.
 

Contactgegevens

Wil je Franciske bereiken? Mail naar: f.vanvugt@missiedordt.nl of communicatie@missiedordt.nl of nieuwsbrief@missiedordt.nl of bel: 06-11444559.