Nieuwsberichten

Nieuw kernteam: Young Life Dordrecht

Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Young Life en Missie Dordt

Op 17 februari jl. hebben Young Life Nederland en Missie Dordt een samenwerkingsovereenkomst getekend. De gezamenlijke doelstelling is het bevorderen van missionaire jeugdwerk in Dordrecht. Er is besloten om de activiteiten van Young Life in Dordrecht vorm te geven als kernteam van Missie Dordt.
Lees meer

Young Life
Young Life is een interkerkelijke jongerenorganisatie op christelijke grondslag die als doel heeft jongeren te bereiken met het evangelie . Young Life wil jongeren introduceren aan Jezus Christus en hen helpen in hun geloofsgroei, waarbij men zich met name richt op 11 tot 19-jarigen.

Young Life Dordrecht
Caroline Witt is jeugdleider van Young Life Dordrecht. Daarnaast staat er team van mensen om haar heen die het werk steunen met gebed. Ze hoopt van harte dat dit team spoedig uitbreid.

De huidige activiteiten van Young Life Dordrecht bestaan uit:
– 2x per week aanwezig op Insula College Koningstraat
– 1x per maand ‘walk with us’ gebedswandeling/-bijeenkomst
– 1x per jaar kinderkamp

Meedoen en meer informatie?
Mocht je mee willen helpen of bidden? Neem dan contact op met Caroline via cwitt@younglife.org. Voor meer informatie over Young Life verwijzen wij naar de website younglife.nl. Spoedig volgt er een webpagina op de site van Missie Dordt.