Nieuwsberichten

Nieuw: De bijbel chronologisch lezen! – Een frisse, Bijbelse start voor je geloof

Missie Dordt brengt graag het interkerkelijke initiatief onder de aandacht waarbij het Bijbellezen in chronologische volgorde centraal staat. Op deze manier lezen werpt een heel ander licht op de al bekende Bijbelverhalen. Het initiatief is gelanceerd door PKN Dubbeldam, maar heeft de intentie om breed-kerkelijk te worden opgepakt. De nieuwe Bijbelvertaling is daarnaast een mooie aanleiding om het Bijbellezen weer op te pakken.
Lees meer

Voor wie?

Heb je moeite met het lezen en begrijpen van de Bijbel? Volg je Jezus maar snap je niet hoe je zijn leven en werk kan rijmen met het oude Testament? Wil je eens met andere gelovigen doorbomen over wat je leest? Dan is dit voorstel voor een frisse, Bijbelse start voor je geloof misschien iets voor jou!

Wat?

Met iedere Dordtenaar die dat wil gaan we thuis de hele Bijbel in 2022 doorlezen. Je kunt de vertaling kiezen die je wil, dat kan ook de nieuwe NBV-vertaling zijn (https://nbv21.nl/over-de-nbv21). We beginnen op 1 januari 2022 en eindigen eind december. Dat kost je gemiddeld 15 minuten per dag. Kan je dat opbrengen?

Hoe?

Misschien heb je ooit geprobeerd de Bijbel van kaft tot kaft, boek na boek, hoofdstuk voor hoofdstuk te lezen. Sommige gelovigen lukt dat, velen niet. Lezers geven het op omdat met name het Oude Testament hen vandaag de dag weinig aanspreekt en soms zelfs tegen gaat staan. Anderen verzanden in de Profeten omdat ze er geen touw aan vast kunnen knopen. Nu doen we het anders om het beter te kunnen begrijpen. Enkele voorbeelden:

Als in Handelingen geschreven wordt over de vergadering in Jeruzalem over de vraag of niet Joodse gelovigen de Joodse wetten moeten naleven, dan lezen we eerst de brief aan de Galaten die daar uitvoerig op ingaat.

Als we in Koningen lezen of grote gebeurtenissen in koning Davids leven, dan lezen we de Psalmen die hij op dat moment schreef.

Je snapt het al: zo wordt het verhaal van God met de mensen opeens een stuk duidelijker! Het leesschema dat we gaan gebruiken, sluit aan bij het rooster dat is ontwikkeld door Tyndale House Publishers.

Doorpraten?

En wat als je vragen hebt over wat je hebt gelezen? We willen elke maand een zondagavond per maand (12 keer dus) bij elkaar komen om wat we gelezen hebben te bespreken. We beginnen dan met een inleiding door iemand die kort zal samenvatten wat we gelezen hebben waarna er tijd zal zijn om vragen te stellen en daarover met elkaar door te praten. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomsten!

Waarom nu?

Om twee redenen. Allereerst, dit initiatief komt uit de PKN-gemeente de Wijnstok in Dubbeldam. Het afgelopen jaar is de kerk grondig verbouwd, groen en toekomst bestendig gemaakt. We realiseren ons dat het lichaam van Christus niet het gebouw is, maar de gemeenteleden. Ten tweede, met de NBV21 Bijbel net uit is dit een mooie gelegenheid om ons weer een te verdiepen in de basis van ons geloof, de Bijbel. We willen daarom ook juist nu investeren in ons geloof door ons samen te verdiepen in de Bijbel.

Meer info over het rooster en de data van de bijeenkomsten volgt binnenkort.