Nieuwsberichten

Missie Dordt publiceert jaarverslag 2023

De héle kerk, de hele stad, het héle evangelie

Met dankbaarheid presenteren wij ons jaarverslag over 2023. Terugkijkend op de afgelopen jaren, vervult het ons met vreugde om te zien hoe Missie Dordt een stadsbreed missionair netwerk heeft opgebouwd op het eiland van Dordrecht. Het kloppend hart van onze missie is eenvoudig: vanuit de liefde van Christus ontplooien we missionaire initiatieven en delen we hoop en perspectief met iedere Dordtenaar. Benieuwd naar onze kerncijfers in 2023, hoopvolle verhalen en zegenrijke ontwikkelingen? Lees meer in dit bericht en download de publieksversie van ons jaarverslag.
Lees meer

Kerncijfers:
De volgende kerncijfers bieden een samenvatting van de resultaten en activiteiten van Missie Dordt in het jaar 2023:
• 15 missionaire initiatieven
• 10 missionaire projecten
• 35 aangesloten kerken
• 400+ vrijwilligers
• 10.000+ Dordtenaren
• 50.000+ contactmomenten
• ca. 50 samenwerkingspartners
• 1,33 fte betaalde medewerkers

Vier hoofdstukken
Het jaarverslag van 2023 is opgedeeld in vier hoofdstukken. Na een persoonlijk voorwoord van directeur Wiebe van Horssen, bieden we inzicht in het DNA van Missie Dordt. geven we een kijkje in de interne keuken, gevolgd door een verslag van onze hoopvolle initiatieven. We sluiten af met een samenvatting van onze financiën, met dankbaarheid voor de brede ondersteuning die we opnieuw mochten ontvangen.

Stijgende inkomsten
We werden gezegend met een aanzienlijke financieringsstroom vanuit fondsen en stichtingen, en zijn dankbaar voor de stijgende inkomsten vanuit kerken, wat hun eigenaarschap bevestigt. Daarnaast zijn we dankbaar voor de trouwe steun van onze brede achterban. Zo mogen we samen met God en een diversiteit aan kerken en geloofsgenoten een veelkleurige beweging vormen van goed nieuws voor de stad!

Publieksversie
Klik hier om de publieksversie van het jaarverslag te downloaden, met inspirerende verhalen over ons werk. Voor meer gedetailleerde informatie over de financiën, kun je het jaarrapport (bestuursverslag en jaarrekening) en het publicatieformulier voor fondsenwervende instellingen downloaden.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met Wiebe van Horssen via w.vanhorssen@missiedordt.nl of 06-28196630.