Nieuwsberichten

Jaarverslag 2022 Missie Dordt nú online

Een verslag over licht, liefde en leven in de stad Dordrecht

Met dankbaarheid presenteren wij het jaarverslag over 2022. Een verslag over licht, liefde en leven in Dordrecht. Gods licht mocht schijnen in deze stad; naastenliefde kreeg handen en voeten; het goede leven werd gedeeld met stadsgenoten. Bestaande initiatieven werden voortgezet en soms verder uitgebreid; nieuwe initiatieven kwamen tot stand. We kijken met dankbaarheid terug en blikken hoopvol vooruit.
Lees meer

Viertal hoofdstukken

Het jaarverslag bestaat uit een viertal hoofdstukken. Eerst delen we meer over het DNA van Missie Dordt. Daarna geven we een kijkje in de interne keuken, gevolgd door een verslag van onze hoopvolle initiatieven. We sluiten af met een samenvatting van onze financiën. Dat doen we met dankbaarheid voor de brede ondersteuning. We werden gezegend met een substantiële financieringsstroom vanuit fondsen en stichtingen en zijn dankbaar voor de trouwe steun vanuit onze brede achterban.

Aansprekende interviews
Een aantal mensen uit onze betrokken achterban komt in dit jaarverslag ook aan het woord. Zo deelt Annelies haar ervaringen als vrijwilliger op pioniersplek Staartlicht en vertelt Benjamin waarom CGK Dordrecht-Centrum lid is van de stichtingsraad. Bert blikt als voorzitter van de raad van toezicht van de bestuursorganisatie Dordt Integraal terug op het achterliggende jaar. Tenslotte vertelt Christi vol enthousiasme meer over het initiatief SuperKids en deelt Tim meer over het ‘waarom’ van de campagne ‘Welkom in de kerk’.

Kerncijfers 2022
• 10 missionaire initiatieven
• 5 missionaire projecten
• 34 aangesloten kerken
• 350 + vrijwilligers
• 5.000 + Dordtenaren
• ca. 50 samenwerkingspartners
• o,6 fte betaalde medewerkers

Online lezen
Klik hier voor de publieksversie van het jaarverslag 2022. Wil je ook het financieel jaarrapport en formulier publicatieplicht inzien? Ga dan naar de ANBI-informatie op onze website.