Nieuwsberichten

Jaarverslag 2021

Samen geloof, hoop en liefde delen op het eiland van Dordrecht

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar van samen zoeken naar creatieve wegen om geloof, hoop en liefde te delen op het eiland van Dordrecht. We kijken met dankbaarheid terug en verwachting vooruit. Dankbaar zijn we voor de flexibele inzet van velen. Verwachting hebben we omdat we verrassende groei en bloei zien ontstaan. Onder de paraplu van Missie Dordt waren in 2021 een tiental missionaire initiatieven actief. Ook waren wij betrokken bij een zevental ad hoc projecten.
Lees meer

Kerncijfers 2021
• 10 kernteams
• 07 projecten
• 33 stichtingsraadleden
• 05 RvT-leden
• 02 medewerkers
• 45+ kernteam-/stuurgroepleden
• 500+ vrijwilligers
• 5.000+ Dordtenaren
• € 41.461 besteed aan doelstelling

Meer lezen?
Ben je benieuwd naar de verhalen achter deze kerncijfers? Download dan het volledige jaarverslag over 2021. In dit document leggen we verantwoording af, zowel inhoudelijk als financieel. We delen hoogtepunten, staan stil bij ons DNA, geven een kijkje in de interne keuken, delen verslagen van hoopvolle initiatieven en presenteren onze jaarrekening.

Reageren?
Heb je vragen en/of opmerkingen n.a.v. het jaarverslag over 2021? Neem contact op met Wiebe van Horssen via bestuurder@missiedordt.nl.