Nieuwsberichten

Integrale inspiratie- en nieuwjaarsbijeenkomst

Save-the-date: donderdag 18 januari 2024

Voor alle betrokkenen bij het werk van de missionaire organisatie Missie Dordt en diaconale zusterorganisatie Samen Dordt organiseert de bestuursorganisatie Dordt Integraal op donderdag 18 januari 2024 de jaarlijkse Dordt Integraal Inspiratie- en Nieuwjaarsbijeenkomst. Een avond die in het teken staat van ontmoeting, bemoediging en inspiratie. Noteer de datum alvast in je agenda!
Lees meer

Iedereen is welkom!
De bijeenkomst is bedoeld voor alle Dordtse kerken en geloofsgemeenschappen, missionaire en diaconale initiatieven en betrokkenen bij Missie Dordt en Samen Dordt en wordt georganiseerd door de Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB) van Dordt Integraal. De avond heeft een open en interactief karakter. Aanmelden is niet nodig. We laten ons graag verrassen met jouw komst. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.