Nieuwsberichten

Evangelisatie via marktkraam no.1

Missie Dordt is de oudste huurder op de Dordtse zaterdagmarkt. In 2021 werd de marktraam op toerbeurt bemenst door teams vanuit 6 verschillende kerken. Graag geven we alle kerken in Dordt de kans om mee te doen. Geïnteresseerd? Lees meer.
Lees meer

Interkerkelijk
Op plek nummer 1 van de Dordtse zaterdagmarkt in het centrum staat iedere week een evangelisatiekraam, bemenst door vrijwilligers vanuit zes verschillende kerken. Heel graag willen we ook andere kerken de mogelijkheid bieden om hier op een creatieve manier mensen kennis te laten maken met het Evangelie en de verschillende initiatieven op het eiland van Dordrecht.

Evangelisatie
Bij de marktkraam kun je terecht om op verhaal te komen, vragen te stellen en te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Aan mensen op straat het evangelie doorgeven, mensen die zelf niet de moeite nemen om op zoek te gaan, benaderen met een persoonlijk woord. Ruimte geven om te ontmoeten, te vragen en te ontdekken.

Ook meedoen?
Wil jij met een team vanuit jouw kerk meedoen? Overleg dan met het kernteam over de mogelijkheden.  Iedere kerk wordt op toerbeurt ingeroosterd (circa 10x per jaar) voor een dagdeel of hele zaterdag. Neem voor meer informatie contact op via: evangelisatie@missiedordt.nl.

Markthuur € 2.400 
Wil je bijdragen aan de kosten van de huur van de marktkraam (circa € 2.400 per jaar)? Klik hier voor het donatieformulier en kies daar als bestemming Evangelisatie. Op die manier dragen we samen dit initiatief in meegeven, meebidden, meeleven en meedoen.