Nieuwsberichten

Eindejaarsgroet 2022

Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede! ~ Moeder Teresa ~
Lees meer

Beste betrokkenen bij Missie Dordt en Samen Dordt,

We zijn bijna aan het einde van het jaar 2022. Een in verschillende opzichten dynamisch jaar. De ontwikkelingen stonden niet stil. We kijken met dankbaarheid terug en blikken hoopvol vooruit. Er waren zegeningen en soms ook zorgen. Punten van dank en van gebed. Die mochten we soms ook samen delen. Dat is het mooie van samen.

Samen zit in ons DNA! Laten we dat vooral blijven koesteren. Samen met een diversiteit aan menen mochten we ons inzetten voor de bloei van de stad en haar inwoners. Samen mochten we aan ‘geloof, hoop en liefde’ handen, voeten en soms ook woorden geven. Samen mochten we onder de bestuursorganisatie Dordt Integraal invulling geven aan diverse missionaire en diaconale initiatieven. #wijzijnsamendordt #goednieuwsvoordestad

Bestaande initiatieven werden voortgezet en soms verder uitgebreid. Nieuwe initiatieven kwamen tot stand. Zo ging de pioniersplek Staartlicht van start en werd de campagne ‘Welkom in de kerk’ gelanceerd. Ook organiseerden we een beleefmarkt met een rijke diversiteit aan initiatieven. Uit de nood geboren werd de crisisorganisatie Dordt Helpt opgezet, met praktische hulpverlening aan Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Ook noopte de energiecrisis tot actie. Een Energiefonds werd opgericht en ‘warme ontmoetingsplekken’ openden hun deuren. Zomaar een paar voorbeelden van concrete activiteiten waarbij wij betrokken mochten zijn.

Ik werd persoonlijk geraakt door de woorden van moeder Teresa bovenaan deze eindejaarsgroet. Gebed leidt tot naastenliefde en naastenliefde tot inzet. Wij zijn dankbaar voor jullie meeleven, meebidden, meegeven en meedoen. Meer dan duizend vrijwilligers waren in 2022 betrokken bij het werk van Missie Dordt en Samen Dordt. Soms is het vrijwilligerswerk uitdagend en weerbarstig. Toch hopen we dat jullie ook iets van de vreugde en vrede mochten ervaren, zoals moeder Teresa dat verwoordt. “Door het gebed hebben wij alles.” Dat was het geheim van moeder Teresa.

We zijn onderweg naar Kerst. Het feest van de komst van Jezus in onze realiteit. Dat is goed nieuws voor de stad. Een feest van vreugde en vrede. Ook een feest van samenzijn met geliefden. Een feest van hoop en perspectief in een gebroken wereld. Graag wensen wij jullie betekenisvolle kerstdagen en een zegenrijk nieuwjaar toe. En nodigen wij jullie ook hierbij uit voor de jaarlijkse Dordt Integraal Inspiratie- & Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 19 januari 2023 vanaf 19.30 uur in de Zuidhovenkerk. Het is goed om elkaar te ontmoeten, begroeten en inspireren!

“Sta op en schitter, je licht is gekomen”
(Jesaja 60:1b)

Dank voor de samenwerking, betekenisvolle kerstdagen en een zegenrijk nieuwjaar!

Namens de Kernteams, de Stuurgroep en de Raad van Toezicht,

 

W.B. (Wiebe) van Horssen

Bloei, vreugde en zegen!