Nieuwsberichten

Een nieuw initiatief: Kliederkerk in de Beatrixschool

Creatieve kernteamleden gezocht Missie Dordt start in samenwerking met PKN Dubbeldam ‘De Wijnstok’ het initiatief ‘Kliederkerk’ in de Beatrixschool. Onder de koepel van Missie Dordt wordt een interkerkelijk kernteam gevormd. Dordtse kerken en individuele gelovigen worden uitgenodigd om mee te doen. Iets voor jou? Lees meer en meld je aan.
Lees meer

Wat is Kliederkerk?

Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen Bijbelverhalen ontdekken. Te midden van de chaos van het menselijk bestaan wil God ons ontmoeten. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Men richt zich op mensen die nog vaak nog wel wat van de bijbel weten, maar het geloof niet meer sterk ervaren in hun dagelijks leven.

Voor wie is Kliederderk?

Bij kliederkerk is iedereen welkom. Kinderen en volwassenen uit Dubbeldam nemen samen op een laagdrempelige manier deel aan de diensten in de Beatrixschool waar men op creatieve wijze een Bijbelverhaal verwerkt. Alle bezoekers doen actief mee. Ouderen en kinderen vormen op deze manier samen een nieuwe gemeenschap.
 

Waarom Kliederkerk?

Voor steeds meer gezinnen is naar de kerk gaan steeds minder vanzelfsprekend. Missie Dordt zoekt naar creatieve wegen om nieuwe generaties te bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde. Kliederkerk is voorbeeld van een laagdrempelige, feestelijke en kleurrijke manier van het ontdekken van de Bijbelse boodschap. Kliederkerk wil mensen van alle leeftijden laten groeien in geloof, hoop en liefde, zodat zij in het voetspoor van Jezus gaan.
 

“Hier kun je met al je zintuigen ervaren wat geloven inhoudt. Wie wil dat nou niet?”

 

Ook meedoen?

Missie Dordt gaat in samenwerking met PKN Dubbeldam het programma voor de Kliederkerk in Dubbeldam verzorgen en zoekt daarvoor nog leden voor het kernteam. De Beatrixschool wil graag meewerken aan dit initiatief en stelt het schoolgebouw ter beschikking.

Lijkt het jou ook mooi om hierin een actieve of creatieve rol te hebben? Meld je dan aan via communicatie@missiedordt.nl. Nog voor de zomervakantie vindt het eerste kernteamoverleg plaats. Het zou fijn zijn als je daar al bij kunt zijn.
 

Meer informatie?
Ga naar de website, bekijk de promotiefilm van de Protestantse Kerk of download de brochure van de Kliederkerk.