Nieuwsberichten

Dordt Integraal Inspiratie- & Nieuwjaarsbijeenkomst

Met Carla van der Vlist over het thema: ‘Doe goed, zoek recht’

Voor alle betrokkenen bij het werk van Missie Dordt en/of Samen Dordt organiseert de bestuursorganisatie Dordt Integraal op donderdag 19 januari 2023 de jaarlijkse Dordt Integraal Inspiratie- en Nieuwjaarsbijeenkomst. Gastspreekster Carla van der Vlist zal stilstaan bij het thema van de week van gebed: ‘Doe goed, zoek recht’.
Lees meer

Voorgangers spreken gebeden uit voor de stad en gemeenten leveren een muzikale bijdragen. Verder is er uiteraard gelegenheid voor ontmoeting en staat een korte terugblik en presentatie op het programma. Kortom, een veelkleurige en inspirerende bijeenkomst van eenheid in diversiteit.

“De wereld verlangt naar een beweging van liefde en hoop, van goed en recht doen. Hoe antwoorden we hierop met elkaar vanuit de belofte dat God voor ons uittrekt?”

Carla van der Vlist, Directeur SchuldHulpMaatje Nederland (gastspreekster)

Datum en tijd
Donderdag 19 januari 2023:

 • 19.30-20.00 uur: nieuwjaarsbijeenkomst
 • 20.00-21.45 uur: inspiratiebijeenkomst


Locatie en uitzending
Adres: Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4, 3317 HX)
Uitzending: YouTube kanaal Missie Dordt

Programma

 • Elkaar ontmoeten
  Nieuwjaarsbijeenkomst Dordt Integraal, Missie Dordt en Samen Dordt
  (ontmoet leden van de RvT, RvB, stuurgroepen, kernteams en stichtingsraad)
 • Muzikale bijdragen
  Gereja Bethel Indonesia (Indonesische Gemeente)
  One New Man (Messiaanse Gemeente)
 • Gebeden voor de stad
  Ds. Robbert Jansen (CGK Zuidhovenkerk)
  Pr. Fausto Tumulo (Nieuw Leven Gemeente)
 • Inspiratie ‘Doe goed, zoek recht’
  Carla van der Vlist (SchuldHulpMaatje Nederland)
 • Presentaties Missie Dordt en Samen Dordt
  Terugblik op 2022
  Presentatie jaarplan 2023

Iedereen is welkom!
De meeting is bedoeld voor alle Dordtse kerken en geloofsgemeenschappen, missionaire en diaconale initiatieven en betrokkenen bij Missie Dordt en Samen Dordt. De bijeenkomst heeft een open en interactief karakter.

In handen van …
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB) van Dordt Integraal met ondersteuning van de stuurgroepen van Missie Dordt en Samen Dordt. De kernteams presenteren zich tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Stichtingsraad
Voor de leden van de stichtingsraad volgt er donderdag 23 februari 2023 om 20.00 uur een besloten stichtingsraadvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen leden de Raad van Bestuur adviseren over het beleid, de strategie en inhoudelijke keuzes.

Deelname
Aanmelden voor de inspiratie- & nieuwjaarsbijeenkomst is niet nodig. We laten ons graag verrassen met jouw komst. Voor de stichtingsraadvergadering worden de leden wel gevraagd om hun deelname te bevestigen via secretariaat@missiedordt.nl.