Nieuwsberichten

De Week van Gebed voor eenheid 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari.
Lees meer

Eenheid, wijk en wereld

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo’n 200.000 mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Licht in het duister

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Bethlehem uit Mattheüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. de ster bracht hen bij Jezus Christus. Er is echter veel verdeeldheid in de wereld, daarom is het des te harder nodig om voor eenheid te blijven bidden. 

Toepasselijk in deze tijd

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel,  secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”

 

Meedoen: organiseer een gebedsavond

De week van gebed voor eenheid wordt in Dordrecht gecoördineerd door de werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt en het Platform Dortse Kerken. Kerken worden uitgenodigd om gezamenlijk een gebedsavond te organiseren.

Meedoen in het kernteam

Het kernteam Stadsgebed kan wel versterking gebruiken in de coördinatie van de Week van gebed voor eenheid en andere gebedsmomenten. Wil jij jouw coördinerende gaven en talenten inzetten? Neem contact op met Gerdien van Nienes via stadsgebed@missiedordt.nl

Meedoen met jouw kerk

Tijdens de Week van gebed worden er in verschillende wijken op verschillende avonden gebedsmomenten georganiseerd. Wil je vanuit jouw kerk samen met andere kerken een gebedsavond adopteren, geef dit z.s.m. door via stadsgebed@missiedordt.nl.  

Creatieve ideeën

Gegeven de huidige coronamaatregelen zoekt de werkgroep Stadsgebed naar een creatieve invulling van de Week van gebed, die gebruikt maakt van de mogelijkheden die er nog wel zijn. Heb jij een creatief idee? Laat het weten via stadsgebed@missiedordt.nl