Nieuwsberichten

Data Kliederkerk seizoen 2021/2022

Missie Dordt start in samenwerking met PKN Dubbeldam ‘De Wijnstok’ het initiatief ‘Kliederkerk’ in de Beatrixschool. Onder de koepel van Missie Dordt wordt een interkerkelijk kernteam gevormd. In het komende schooljaar gaat Kliederkerk van start. Dordtse kerken en individuele gelovigen worden uitgenodigd om mee te doen. Iets voor jou? Lees meer en geef je op.
Lees meer

Kliederkerk wordt in 2021/2022 gehouden op de volgende data:

  • Zondag 10 oktober 2021
  • Zondag 12 december 2021
  • Zondag 13 februari 2022
  • Zondag 10 april 2022
  • Zondag 19 juni 2022 

 

Wat is Kliederkerk?

Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Men richt zich op mensen die nog vaak nog wel wat van de bijbel weten, maar het geloof niet meer sterk ervaren in hun dagelijks leven. Lees meer over het initiatief op onze website en noteer alvast een of meerdere data in de agenda. 

Ook meedoen?

Missie Dordt gaat in samenwerking met PKN Dubbeldam het programma voor de Kliederkerk in Dubbeldam verzorgen en zoekt daarvoor nog leden voor het kernteam. De Beatrixschool wil graag meewerken aan dit initiatief en stelt het schoolgebouw ter beschikking.

Lijkt het jou ook mooi om hierin een actieve organiserende of creatieve rol te hebben? Meld je dan aan via kliederkerk@missiedordt.nl. Het eerste overleg heeft al plaatsgevonden, maar in september volgt het startoverleg voor het nieuwe seizoen. Het zou fijn zijn als je daar bij kunt zijn.

Meer informatie?

Ga naar de website, bekijk de promotiefilm van de Protestantse Kerk of download de brochure van de Kliederkerk.