Nieuwsberichten

Bemensing Raad van Toezicht compleet

Met de toetreding van Sandra Doeze Jager en Jesse van Nes is de bemensing van de Raad van Toezicht van Dordt Integraal sinds kort compleet. Het vijftal RvT-leden van de bestuursorganisatie van Missie Dordt en Samen Dordt vormt tezamen een divers en deskundig team vanuit de breedte van de Dordtse kerken.
Lees meer

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en wordt gevormd door:

  • · Bert van de Burgt
  • · Dion van Steensel
  • · Yvette Crentsil
  • · Jesse van Nes
  • · Sandra Doeze Jager

Graag laten we je in deze nieuwsbrief kennismaken met de nieuwe leden.

Kennismaken met Jesse

Jesse is getrouwd met Erika en vader van Elianne, Joël en Jiska. Hij studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en is werkzaam als adjunct-directeur bij het Evangelisch College in Zwijndrecht. Als gemeentelid is hij verbonden aan de Evangelische Gemeente Eljakim in Dordrecht en hij gaat als spreker regelmatig voor in verschillende kerken en gemeenten.

Als lid van de RvT hoopt hij een bijdrage te mogen leveren aan het verder verbinden van kerken aan missionaire en diaconale projecten, zodat zoveel mogelijk mensen in Dordrecht het goede nieuws van Jezus Christus mogen zien, horen en ervaren.

Kennismaken met Sandra

Sandra is getrouwd met Fred en zij wonen in Dubbeldam aan de rand van de Biesbosch. Zij studeerde Psychologie, Communicatiewetenschappen en Personeelswetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Brabant. In 2017 is zij gepromoveerd op wendbaarheid (‘agility’) van de mens. Sandra is werkzaam als lector bij City Campus Dordrecht. Ze is trekker in het kernteam Pionieren van het Levenshuis, zendende kerk is PKN Dubbeldam, en is daar ook gemeentelid. Daarnaast is zij manager in het MT van de Associatie Degrees op Avans hogeschool waar ze diverse teams aanstuurt.

Als lid van de RvT hoopt zij een bijdrage te mogen leveren door haar adviserende kwaliteiten in te zetten op diverse vlakken vanwege haar brede kijk op zaken.