Nieuwsberichten

Activiteiten rond Week van gebed in Dordrecht

Online aanmeldformulier en overzicht op gezamenlijke webpagina

De internationale Week van gebed voor de eenheid vindt komend jaar plaats van 21 t/m 28 januari. Graag inventariseren we welke activiteiten er in het kader van deze week binnen Dordrecht plaatsvinden, zodat we een gezamenlijk programma kunnen presenteren. Er is hiervoor een aparte webpagina aangemaakt weekvangebeddordrecht.nl, waar alle activiteiten een plek krijgen.
Lees meer

De internationale Week van gebed voor de eenheid vindt komend jaar plaats van 21 t/m 28 januari. Graag inventariseren we welke activiteiten er in het kader van deze week binnen Dordrecht plaatsvinden, zodat we een gezamenlijk programma kunnen presenteren. Er is hiervoor een aparte webpagina aangemaakt weekvangebeddordrecht.nl, waar alle activiteiten een plek krijgen.

Thema
Het thema van dit jaar luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Het materiaal is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Meer informatie over het thema en het beschikbare materiaal is te vinden op de landelijke website van de week van gebed.

Initiatief
In de afgelopen jaren is er vanuit de werkgroep Stadsgebed initiatief genomen om gedurende de week in elke wijk een gebedsbijeenkomst te hebben. Dat is dit jaar anders. We willen het initiatief aan kerken en bewoners laten om in hun wijk invulling te geven aan deze week. We hopen daarbij dat kerken en initiatieven in de wijk elkaar zoveel mogelijk opzoeken, in lijn met het streven naar eenheid. Desgewenst kunnen we ondersteunen in het zoeken van de verbinding.

Inventarisatie
Graag inventariseren wij de activiteiten tijdens de Week van gebed. Dit kan een activiteit van een kerk of meerdere kerken zijn, maar ook van een organisatie of particulier initiatief. Deze kunnen worden aangemeld via het online aanmeldformulier. Heb je ondersteuning nodig bij het organiseren van een activiteit of wil je meer informatie? Mail dan naar info@weekvangebeddordrecht.nl of bel met 078-2001133. Eind december gaan we de binnengekomen activiteiten publiceren.