Logo Missie Dordt

Het logo is een abstracte vorm van het ‘Christuskruis’. Het kruis is vierkant gemaakt, zodat niet alleen het martelwerktuig overeind blijft, maar ook betekenis ontstaat als kruispunt, waarin wij Christus ont- moeten. Essentieel voor Missie Dordt. Vanuit verschillende richtingen, met verschillende praktische doelen elkaar ontmoeten in Christus. Ook roept de horizontale/vertikale symmetrie van de kruisvorm medische associaties op, verwijzend naar de helende kracht van het kruis-evangelie.

Vorm
Bij het afbeelden van Christus zelf hebben diverse aspecten meegespeeld. Eigenlijk is de lijn gevolgd, zoals de Joden eerbied hebben voor Gods naam, die zij niet zullen uitspreken. Ook in het logo wordt het lichaam van Christus gesymboliseerd, maar niet letterlijk afgebeeld. De wonden in Zijn voeten en handen worden wel benadrukt door drie helderrode stippen. Tevens laat het silhouet zien, dat de gekruisigde reeds overleden is, door het naar beneden hangende hoofd. De verkleuring van het kruis geeft een idee van stromend bloed en verwijst daarmee naar het bloed van Christus.