Over Koffie aan de deur

De locatie van het Leger des Heils aan het Kromhout, waar ons initiatief zich op richt, bestond voorheen alleen uit een dag- en nachtopvang met slaapzalen. Sinds januari 2021 kunnen dakloze mensen ook terecht in een van de 58 individuele kamers. Voor hun herstel is een eigen kamer, een plek waar ze zich kunnen terugtrekken en hun bezittingen veilig kunnen achterlaten, ontzettend belangrijk. In die zin zijn de individuele kamers een enorme stap vooruit.

Het personeel van het Leger des Heils zag echter ook een keerzijde. De mensen op de kamers verdwenen steeds meer uit beeld, en achter de gesloten deuren verkeren veel bewoners in eenzaamheid.

Zo ontstond het idee om iets aan deze eenzaamheid te doen. Bijvoorbeeld door de mensen actief op te zoeken met koffie en wat lekkers, in een poging hen uit hun isolement te halen. Omdat het personeel soms voor meer dan 80 mensen zorgt, is er geen tijd om elke week zelf een ronde langs de deuren te doen. Daarom ontstond het idee om de kerken in Dordrecht te betrekken en op zoek te gaan naar vrijwilligers.

In het eerste halfjaar van 2023 is het Leger des Heils, samen met Missie Dordt, vrijwilligers gaan werven onder de Dordtse kerken. In juni van datzelfde jaar hebben de eerste vrijwilligers kennisgemaakt op locatie. Sindsdien vindt de wekelijkse koffieronde plaats.

Inmiddels kijken de bewoners uit naar deze terugkerende activiteit en hebben onze vrijwilligers mooie banden opgebouwd met verschillende bewoners. Onze vrijwilligers worden door de bewoners in de stad herkend, wat ook buiten de locatie op het Kromhout leuke interacties oplevert.

Kernteam

Bart de Ruiter is de coördinator van Koffie aan de deur en tevens persoonlijk begeleider bij het Leger des Heils. Het team van Koffie aan de deur bestaat inmiddels uit negen vrijwilligers. Elke week wisselen zij elkaar af, waarbij een ander tweetal vrijwilligers langs de deuren gaat.

 

Ik heb al een aantal keer de vraag gekregen waarom deze mensen dit doen en of ze van de kerk zijn. Blijkbaar roept dit ogenschijnlijk kleine gebaar dieperliggende vragen op.

Bart de Ruiter, persoonlijk begeleider Leger des Heils