Nieuwsberichten

Zondagse vieringen bij dag- en nachtopvang

Leger des Heils en Missie Dordt zoeken bruggenbouwers

Na de zegenrijke start van het initiatief ‘Koffie aan de deur’ willen het Leger des Heils en Missie Dordt nu een volgende stap zetten door samen te werken aan het organiseren van zondagse vieringen bij de dag- en nachtopvang. Het doel is eenvoudig: bewoners in contact brengen met het evangelie. Daarvoor worden bruggenbouwers gezocht om samen een kernteam vormen.
Lees meer

Bart de Ruiter, werkzaam bij het Leger des Heils, ziet dagelijks de gebrokenheid in mensenlevens. Tegelijkertijd gelooft hij in de helende kracht van Jezus Christus en de kerk als helende gemeenschap. Hij neemt regelmatig mensen mee naar bestaande geloofsgemeenschappen, maar heeft ervaren dat er een flinke kloof bestaat tussen mensen in de marge en een gemiddelde kerkgemeenschap. Om die kloof te overbruggen, wil Bart de bewoners nu rechtstreeks in hun eigen omgeving bereiken met laagdrempelige zondagse vieringen.

Om deze droom te verwezenlijken, worden medestanders gezocht. Mensen die als bruggenbouwers willen bijdragen aan de zondagse vieringen. Dit betreft concreet mensen die het evangelie in eenvoudige bewoordingen willen delen, beschikbaar zijn voor ontmoeting en bijvoorbeeld muzikale ondersteuning willen bieden tijdens de viering.

Geïnteresseerden die op de een of andere manier willen bijdragen aan dit initiatief, kunnen Bart de Ruiter bereiken via bart.de.ruiter@legerdesheils.nl of telefonisch op 06-28691645. De oproep gaat uit naar iedereen die het verlangen deelt om het evangelie te delen met de naaste in nood en wil bouwen aan een gemeenschap van liefde en hoop bij het Leger des Heils.