Nieuwsberichten

Adopteer één avond in de twee weken

Schenk koffie of draag bij aan een zingevingsavond bij het Leger des Heils

Het Leger des Heils zet zich in voor dak- en thuislozen in onze stad en wil graag meer verbinding met kerken en geloofsgemeenschappen in Dordrecht, zodat gasten een sociaal netwerk opbouwen. Daarvoor zoekt het Leger des Heils mensen die één avond in de twee weken beschikbaar willen zijn om koffie te schenken en/of bij willen dragen aan de zingevingsavonden.
Lees meer

Koffie met…

Bij de dag en nachtopvang verblijven naast mensen in slaapzalen, ook 49 mensen in een eigen kamer. Deze mensen leiden vaak een teruggetrokken bestaan; er heerst veel eenzaamheid.

Het Leger des Heils is daarom op zoek naar mensen die eens per 2 weken s ‘avonds met een koffiekar en wat lekkers de kamers langs willen gaan, de mensen koffie en thee aanbieden en een praatje maken als die ruimte er is.

“Hoe mooi is het om met een gesprekje aan de deur, op een laagdrempelige manier, contact met iemand te leggen om op deze manier iets van Gods, naar ieder mens omziende liefde handen en voeten te geven.”

Zingevingsavonden

Iedere donderdagavond wordt er een zingevingsavond verzorgd voor de bewoners van de dag- en nachtopvang, met als doel hen op laagdrempelige manier kennis te laten maken met Gods liefde en heling. Momenteel gebeurt dit in de vorm van een Alpha-cursus met de bedoeling om hier na afloop, op wat voor manier dan ook, vervolg aan te gaan geven.

Het Leger des Heils is opzoek naar mensen die willen helpen bij de invulling van deze avonden. Dit kan zijn door aanwezig te zijn als gesprekspartner bij de groepsgesprekken, maar uiteraard is er alle vrijheid om de avond op een manier te leiden als jij dat graag zou willen.

Meer informatie en contact?

Lijkt het je mooi om je tijd en talenten in te zetten om dit werk van het Leger des Heils te ondersteunen? Neem dan contact op met initiatiefnemer en projectleider Bart de Ruiter via  bart.de.ruiter@legerdesheils.nl of 06-28691645.