Zondagse vieringen bij dag- en nachtopvang

Na de zegenrijke start van het initiatief ‘Koffie aan de deur’ willen het Leger des Heils en Missie Dordt nu een volgende stap zetten door samen te werken aan het organiseren van zondagse vieringen bij de dag- en nachtopvang. Het doel is eenvoudig: bewoners in contact brengen met het evangelie. Daarvoor worden bruggenbouwers gezocht om samen een kernteam vormen.

Koffie aan de deur bij het Leger des Heils

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor koffie schenken bij het Leger des Heils. Inmiddels hebben zich al 12 vrijwilligers uit 3 verschillende kerken aangemeld.

Adopteer één avond in de twee weken

Het Leger des Heils zet zich in voor dak- en thuislozen in onze stad en wil graag meer verbinding met kerken en geloofsgemeenschappen in Dordrecht, zodat gasten een sociaal netwerk opbouwen. Daarvoor zoekt het Leger des Heils mensen die één avond in de twee weken beschikbaar willen zijn om koffie te schenken en/of bij willen dragen aan de zingevingsavonden.