Over Kliederkerk

De Kliederkerk in Dordrecht is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de landelijke Protestantse Kerk, de Wijkgemeente ‘De Wijnstok’ in Dubbeldam, Missie Dordt en de Beatrixschool. Met elkaar is besloten om de unieke kansen die er liggen in Dubbeldam om kinderen, ouders en belangstellenden (opnieuw) te laten kennismaken met de verhalen uit de Bijbel op deze manier invulling te geven.

Doelgroep

Kliederkerk richt zich vooral op jonge gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarom is het ook zo mooi dat Kliederkerk kan plaatsvinden in de Beatrixschool, de basisschool in Dubbeldam. De zondag is nog steeds een echte gezinsdag en door Kliederkerk op die dag te organiseren kunnen jonge gezinnen met elkaar deelnemen en het programma samen ervaren. Daarnaast heet Kliederkerk natuurlijk ook alle andere belangstellenden van harte welkom.

Kernwaarden

Bij Kliederkerk staan zeven kernwaarden centraal:

Tijdens Kliederkerk staat een Bijbelverhaal of een bijbels thema centraal. Met anderen wordt zo’n verhaal of thema op creatieve wijze ontdekt en verwerkt.

Kliederkerk is gastvrij en zet een sfeer neer waarin mensen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze kunnen groeien.

In een Kliederkerk is het opbouwen van relaties heel belangrijk. Hierdoor weten mensen zich gekend en kan er vertrouwen en openheid groeien.

Kliederkerk wil aansluiting zoeken bij de mensen uit Dubbeldam. De locatie, de gekozen activiteiten en de viering passen bij de bewoners.

Kliederkerk richt zich op mensen uit de omgeving van Dubbeldam die zich minder of niet (meer) verbonden voelen met kerk en geloof.

Kliederkerk is creatief. In het samen ontdekken, vieren en eten wordt op creatieve manieren een Bijbelverhaal ontdekt en verwerkt.

Kliederkerk is er niet alleen voor kinderen, maar voor jong en oud(er). De verschillende generaties kunnen van elkaar leren.

Bekijk hier de video van Trinity over de Kliedererkerk

Locatie Kliederkerk

De Beatrixschool
Van Schendelstraat 24, Dordrecht

Kernteam

Kliederkerk bestaat uit een enthousiast interkerkelijk kernteam dat bestaat uit 6 à 7 vrijwilligers. Zij bereiden elke samenkomst van Kliederkerk voor. Naast het kernteam zijn er nog veel vrijwilligers actief die voor korte of langere tijd meehelpen aan de creatieve workshops, met het doen van inkopen, met het verwelkomen van de gasten of het klaarmaken van de maaltijden. De contactpersoon voor Kliederkerk is Martha Huizinga, kliederkerk@missiedordt.nl

Het is verrassend, veelkleurig, levendig. En ja, het kan ook prima een functie hebben náást de traditionele kerkdienst die ook veel waarde heeft.