Welkom in de Kerk

Dordrecht is rijk aan een grote diversiteit aan kerken. Elke kerk geeft op haar eigen wijze het geloof vorm. De kerken van Dordrecht staan open voor alle Dordtenaren. Iedereen is welkom in de kerk. Op deze website kun je het overzicht van de Dordtse kerken vinden. Iedere kerk heeft een korte beschrijving gegeven van de kerkdienst. Wil je meer informatie over een kerk? Neem dan contact op met de kerk of met Missie Dordt via onderstaand formulier.

  Wilhelminakerk

We zijn een veelzijdige gemeente, een kerkgemeenschap in Dordrecht die open en gastvrij wil zijn naar alle kanten. Iedereen is welkom.

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.  

Kerst

24-dec om 21.30 uur : Kerstavond
25-dec om 10.00 uur : Kerstdienst

  Zuidhovenkerk

De Zuidhovenkerk is een open kerk, iedereen is welkom in de diensten. Wij geloven dat Jezus, die geboren werd in een stal, ook in onze wereld, samenleving en onze levens Here is. Wij willen luisteren wat Hij te zeggen heeft en willen samen een fijne gemeenschap zijn en naar elkaar omzien. In en buiten de kerk.

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.  

Kerst

25-dec om 10.00 uur : Kerstviering
26-dec om 10.00 uur : Kerstzangdienst

  Evangelische
  gemeente Immanuel

Wij zijn een zorgzame gemeente waar Jezus in het middelpunt staat. Gedreven door de liefde van en voor God, onze hemelse Vader, hebben wij onze naaste lief. Dankzij Jezus’ lijden, sterven en opstanding woont de Heilige Geest in ons waardoor ons leven anderen helpt om God als Vader en Jezus als verlosser te leren kennen.

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.  

Kerst

25-dec om 10.00 uur : Kerstdienst

  Kruispunt Reeland
  (Kerk van de Nazarener)

Tijdens de samenkomst is iedereen welkom! Je hoeft niet te geloven of daar heel goed in te zijn. Er wordt gezongen, gebeden en uit de bijbel gelezen. Ook zoeken we steeds naar nieuwe manieren om samen te groeien in de Liefde voor God en elkaar.

lees meer

Iedere zondag om 10:30 uur koffie, 11:00 dienst, 12:00 lunch.  

Kerst

25-dec om 10.00 uur : Kerstdienst

  Gemeente van
  Apostolische Christenen

Een kleine christelijke Gemeente waar iedereen welkom is.

lees meer

Iedere zondag om 10:30 uur.

Kerst

25-dec om 10:30 uur: Kerstdienst

  Filipino Catholic
  Community Drechtsteden

“Filipino Catholic Community Drechtsteden is een warme kerk met leden die erg met hun medemens betrokken zijn. Zowel tijdens als na de dienst ruimte is om elkaar te ontmoeten. Na de diensten is er de mogelijkheid om met elkaar te eten. De kerkgangers zijn ook behulpzaam naar mensen die hun weg in Nederland proberen te vinden, zoals migranten en schippers.

The Filipino Catholic Community Drechtsteden is a church with a warm atmosphere. The members love to connect with each other and to new visitors. After the chuch-service, there is an opportunity to eat and connect with other people. In addition, people who are trying to find their way in the Netherlands can receive help or advice when needed.”

lees meer

Iedere derde zondag van de maand om 13.30 uur.

Kerst

25-dec om 13.30 uur: Kerstdienst

  Christengemeente
  'Op De Rots'

“Wij willen een laagdrempelige gemeente zijn waar iedereen van harte welkom is. Wij zijn een kerk waar, naast aandacht voor de Bijbellezing, ook ruimte is voor zang en muziek. Een belangrijk deel van ons kerk zijn, is het omzien naar en de zorg voor elkaar, daarom eten wij regelmatig met elkaar na de samenkomst.We geloven dat de passie voor God en de liefde voor de medemens, juist in deze tijd van betekenis is en een verandering kan brengen in het leven van mensen. “

lees meer

Iedere zondag om 10:30 uur.

Kerst

25-dec om 10:30 uur: Kerstdienst

  New Song

New Song is een kerk waarin Jezus Christus centraal staat. Het een kerk vol liefdevolle, behulpzame mensen die graag vanuit de heilige Schrift wil leven. Dat betekent dat ze oog hebben voor elkaar en elkaar proberen te helpen waar nodig. Van harte welkom.

lees meer

Iedere zondag om 13.30 uur.

Kerst

25-dec om 13.30 uur: Kerstdienst

  Augustijnenkerk &
  Pauluskerk

De Bijbel (het Woord van God) heeft de centrale plek tijdens de eredienst.

lees meer

Iedere zondag om 09.30 uur en 17.00 uur. 

Kerst

25-dec om 9.15 uur en 17.00 uur
26-dec om 10.00 uur :  kerstfeest zondagschool.

  De Kandelaarkerk

De kandelaarkerk is een open gemeente waar Christus centraal staat. Samen proberen we Hem te volgen, met alle gaven die we hebben gekregen en met onze tekortkomingen.

lees meer

Iedere zondag om 09.30 uur.

Kerst

24-dec om 19:00 uur : Samenzang en kerstverhaal, na afloop warme chocolademelk bij het kampvuur
25-dec om 10:00 uur : Kerstdienst

  Christengemeente
  Kom en Zie

We zijn een kleine gemeente. Meer een soort huisgemeente, waarbij een ieder vaak een inbreng heeft of kan hebben.

lees meer

Iedere zondag om 10:30 uur.

Kerst

25-dec om 10.30 uur: Kerstdienst

  Huis bij de Bron

Gastvrij (bv glüwein, chocolademelk en kerstbrood op kerstavond), modern, persoonlijke aandacht.

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.

Kerst

18-dec om 15.30 uur : Kinderkerstfeest
24-dec om 22.00 uur : Kerstnachtdienst
25-dec om 10.00 uur : Kerstmorgen

  Christ Family Chapel
  International

Enthousiaste evangelische gemeente met veel muziek en dans. We zijn echt een familie vandaar ons naam Christ Family Chapel.

lees meer

Iedere zondag van 13.00-15.00 uur.

Kerst

25-dec van 14.00 tot 18.00 : Kerstdienst (met gezamenlijke kerstdiner in de kerk)

  Kerk van de Nazarener
  Crabbehof

Tamelijk informeel maar wel met een vaste liturgie.

lees meer

Iedere zondag om 10.30 uur.

Kerst

24-dec om 21.00 uur : Kerstnachtdienst

  Andreaskerk

Kerkzaal met stiltecentrum. Elke woensdag geopend van 10.00-12.00 u. Vernieuwd interieur met liturgisch centrum. Rolstoel-toegankelijk (lift) naast een hoge trap.

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.

Kerst

24-dec om 20.30 uur : Kerstnachtdienst

  Leger des Heils

Wij zijn een kerk waar de mens gezien en gehoord wordt.

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.

Kerst

24-dec om 21.00 uur : Kerstnachtdienst

  NGK Open Hof

De Open Hof is een warme en persoonlijke gemeenschap waarin we samen op zoek zijn naar wat het betekent om kind van God te zijn. De afhankelijkheid van God staat centraal, gevolgd door de bewogenheid met de ander en respect en ruimte voor elkaar. We zijn geen standpuntenkerk: iedereen is welkom zoals die persoon is, en vele kerkgangers met verschillende opvattingen voelen zich thuis in de Open Hof. Het gemeenschapsleven is belangrijk  deel van de Open Hof. Samen vieren, samen gedenken, samen zoeken naar de bedoeling in Gods woord en zoeken naar een plekje voor iedereen.

lees meer

Iedere zondag om 10.30 uur.

Kerst

24-dec om 19.00 uur : Kerstavond
25-dec om 10.30 uur : Kerstviering

  Petruskapel

Kleine warme gemeenschap van voornamelijk ouderen (65+).

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.

Kerst

25-dec om 10.00 uur : Kerst

  Julianakerk

Het is een historische, sfeervolle kerk met heel betrokken gemeenteleden. De plaatsen zijn vrij. De prediking is actueel, hedendaags en gericht op de ziel van de hoorders.

lees meer

De kerkdiensten vinden plaats om 10.00 uur en 16.45 uur.

Kerst

23-dec om 19.30 uur : Kerstzangavond met koren en een korte meditatie.
25-dec om 10.00 uur en 16.45 uur
26-dec om 10.00 uur: Kerstfeest met de kinderen

  CGK- Dordrecht Centrum

“Mensen van alle leeftijden die twee keer op zondag en ook doordeweeks bij elkaar komen. Waarom doen we dat eigenlijk? Om daar naar de Bijbel, Gods woord, te luisteren en ervan te leren. Om te bidden met elkaar. Ook zingen we tot eer van God.

lees meer

De kerkdiensten vinden plaats om 10.00 uur en 17.15 uur.

Kerst

25-dec om 10.00 uur en 17.15 uur: Kerstdienst

  Antoniuskerk

Antoniuskerk is momenteel de oudste R.K. Kerk van Dordrecht en wijde omgeving. Heeft nog een redelijk traditioneel begin 20e-eeuw interieur. Er wordt in de reguliere Nederlandstalige viering merendeels in het Latijn/Gregoriaans gezongen.

lees meer

Zondagochtend om 9.30 uur en woensdagavond om 19.00 uur. Iedere zondag is er om 17.00 uur een viering in het Pools voor de Poolse gemeenschap

Kerst

24-dec om 19.00 uur
24-dec om 23.30 uur
25-dec om 9.30u

  Ontmoetingskerk

Een open kerk voor iedereen. Ook dagelijks geopend van 10:00 uur – 12:00 uur met mogelijkheid tot gesprek en het Stiltecentrum voor een gedachtenis en het aansteken van een kaarsje.

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.

Kerst

24-dec om 19:30 uur (na Spoor van Licht, aanvang 18:00 uur) en 22:00 uur.
25-dec om 10:00 uur.

  Oud-Katholieke Kerk
  vd Heilige Maria Maior

Een verzorgde en stijlvolle liturgie, traditioneel zonder behoudzucht. Een progressief gedachtengoed. Iedereen die die gedoopt is en in de eigen kerkgemeenschap deel heeft aan de Tafel van de Heer is bij ons harte genodigd om de H. Communie te ontvangen.

lees meer

Iedere zondag om 10.30 uur.

Kerst

24-dec om 21.30 uur: Kerstnachtdienst
25-dec om 10.30 uur: Kerstdienst

  De Wijnstok

“Liederen uit o.a. Liedboek en van Sela. Actuele op de Schrift gebaseerde prediking.
We drinken koffie na de dienst en hebben aandacht voor elkaar. Daarnaast zijn er veel activiteiten (denk aan ontmoetingen voor diverse doelgroepen en cursussen).

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.

Kerst

24-dec om 20:30 uur : Kerstnachtdienst

Wij zijn House of Light Ministries, een bruisende kerk in Dordrecht. We hebben een passie voor God en een passie voor mensen. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen met het evangelie te bereiken. Wij geloven dat Jezus het licht der wereld is. Hij is het centrum van alles wat we doen en belijden. Naast aanbidding en gebed ligt de nadruk op “het Woord” en het samen gemeente zijn als huisgezin van God.

lees meer

Iedere zondag om 09.30 uur of om 11.45 uur.

Kerst

24-dec om 19.30 uur: Kerstnachtdienst
25-dec om 09:30 en 11:45 uur: Kerstdienst

  Hervormd Krispijn

Een open en gastvrije kerk in Krispijn. Gericht op de wijk om te helpen en vertellen over Jezus. Gericht op elkaar om elkaar op te bouwen, te bemoedigen en op God te wijzen.

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.

Kerst

25-dec om 9:30 : Kerstdienst

  Jozua Dordrecht

Evangelische Gemeente Jozua is een kerk die zich richt op Dordrecht en omgeving. Iedereen is van harte welkom om onze zondagse samenkomsten bij te wonen! Daarnaast wordt er van alles georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen en heeft met name het kinderwerk en jongerenwerk een belangrijke plek in de gemeente.

lees meer

Iedere zondag om 10.00 uur.

Kerst

24-dec om 21:00 uur (inloop 20.00 uur): Kerstnachtdienst
25-dec om 11:00 uur: Kerstdienst

Kom jij ook naar de kerk?

In Dordrecht zijn er verschillende kerken die op hun eigen wijze invulling geven aan het christelijk geloof. Wil jij een kerkdienst bijwonen maar weet je niet welke kerk je kan en wil bezoeken? Of wil je verder praten over de kerk of een kerkdienst? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.