Over Jong Dordt

Jong Dordt is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Youth for Christ en Missie Dordt. Gezamenlijk is besloten om invulling te geven aan missionair jongerenwerk op het eiland van Dordrecht. Jong Dordt is een initiatief waarin verschillende kerken en geloofsgemeenschappen invulling geven aan activiteiten voor jongeren in de leeftijdscategorie van 10 t/m 23 jaar.

Doelgroep

Het is algemeen bekend dat de doelgroep behoefte heeft aan ondersteuning om het gewone leven (weer) goed op de rit te krijgen. Maar hoe komt die jongere aan die ondersteuning? We hebben ervaren dat de weg ernaartoe vaak niet tijdig gevonden wordt of de hulp tekortschiet (versnipperde organisatie) of de hulp wordt afgewezen.

Laagdrempelig

Jong Dordt biedt een laagdrempelige basisvoorziening met preventieve functie. Jongerenwerkers leggen contact met jongeren in hun leefwereld, bieden ontwikkelingskansen, signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften en verwijzen door als specialistische hulp nodig blijkt. Hierbij werkt het jongerenwerk samen met ouders, scholen, politie, hulpverlening en de buurt.

Jong Dordt werkt volgens de ‘BRIM’ methode van Youth for Christ:

Naast een vast activiteitenaanbod proberen we gericht in te spelen op wat jongeren nodig hebben. Dit bepalen we zoveel mogelijk met jongeren samen. Daarbij luisteren we niet alleen naar hun directe vraag, maar kijken ook naar onderliggende behoeftes.

Door met jongeren op te trekken bouwen we aan vertrouwensrelaties. Pas binnen zo’n relatie is er ruimte om van elkaar te leren en je verhalen en geloof te delen. We geven daarbij zelf het goede voorbeeld in het omgaan met tijd, geloof, geld en relaties.

We helpen jongeren zich te ontwikkelen op sociaal, fysiek, psychisch en geestelijk vlak. We zijn ons ervan bewust dat elk terrein van ons leven invloed heeft op andere terreinen. Ze zijn met elkaar verbonden. Dat noemen we integraal werken.

Wij nemen jongeren mee in leven volgens Christelijke waarden. We zullen jongeren nooit dwingen of forceren om hierin onze keuzes te volgen.

Kernteam

Jong Dordt heeft een kernteam in oprichting. De begeleiding van het kernteam is in handen van coördinerend jongerenwerker Henry Schutte.

Daarnaast is er in elke wijk een team van vrijwilligers dat zorgdraagt voor de uitvoering van het jongerenwerk.

Ik geloof dat jongeren nog steeds openstaan voor zingeving en geloof. Ik ben geen super-evangelist, maar wil impact maken door mijn leven met ze te delen. In de praktijk betekent dit dat ik soms iets meer over Ajax praat, soms iets meer over Jezus.

Henry Schutte, coördinerend jongerenwerker

Over Youth for Christ

Youth for Christ is een gepassioneerde missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers. De landelijke jongerenorganisatie richt zich op jongeren in de leeftijdscategorie van 10 t/m 23 jaar.  Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Youth for Christ streeft naar samenwerking met lokale initiatieven. In Dordrecht is besloten om samen met Missie Dordt invulling te geven aan het jongerenwerk vanuit het kernteam Jong Dordt.

logo yfc

Locaties jongerenbus Jong Dordt

De jongerenbus van Youth For Christ wordt inmiddels op meerdere plekken in de stad ingezet. Elke dinsdagavond op De Staart, elke woensdagavond in de binnenstad en elke donderdag in de wijk Krispijn. Uiteraard worden de coronaregels goed opgevolgd en nageleefd. Hieronder de exacte locaties:

De avonden beginnen om 19.00u en eindigen om 21.00u:

  • Dinsdag: Voor het buurtcentrum Staartlicht, Maasstraat, op De Staart
  • Woensdag: Houthavenplein, de Lijnbaan
  • Donderdag: voor de Koloriet, Krispijn

Locatie Lijnbaan
Houthavenplein, Dordrecht

Locatie de Staart
Wijkcentrum Staart-West
Maasstraat 25, Dordrecht

Locatie Krispijn
Wijkcentrum de Koloriet
Jacob Marisstraat 70, Dordrecht