Nieuwsberichten

Start pioniersplek Jong Dordt

In de Petruskapel op de Staart

Kwetsbare jongeren die niet of nauwelijks bekend zijn met kerk en geloof bereiken met het goede leven. Dat is het doel van de pioniersplek Jong Dordt in de Petruskapel op de Staart.
Lees meer

Pioniersplek
Jong Dordt volgt een integrale aanpak, d.w.z. alle facetten van het leven van jongeren komen aan bod: relationeel, geestelijk, fysiek, studie, werk, enz. Jong Dordt, de tweede pioniersplek waarvan de PKN Dubbeldam “zendende gemeente” is, ging per 1 juli van start.

Preventief
Jong Dordt wil preventief bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Vrijwilligers onder leiding van een professionele jongerenwerker leggen contact met jongeren, bieden ontwikkelingskansen, signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften en verwijzen door als specialistische hulp nodig blijkt. Hierbij werkt het jongerenwerk samen met ouders, scholen, politie, hulpverlening en de buurt.

Samenwerking
Jong Dordt is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam (PGDD) (PKN Dubbeldam en de Wilhelminakerk/Petruskapel), Youth for Christ Nederland, Missie Dordt en de Dienstenorganisatie van de PKN. Jong Dordt werkt nauw samen met het al langer bestaande buurtwerk Staartlicht van de GKV Kandelaarkerk. De insteek is dat de huidige praktische samenwerking zal leiden tot het organisatorisch een-worden van beide initiatieven.

Meer info?
Wil je meer weten of meedoen? Van 6-13 augustus zijn er dagelijks activiteiten in en rond de Petruskapel. Kom gerust kijken en spreek Henry Schutte (Jong Dordt) of Paul de Romph (Staartlicht) aan. Voor meer informatie kan je ook terecht bij de contactpersoon van de pioniersplek, Dirk R. Frans via bijbeljaar2022@missiedordt.nl.