Nieuwsberichten

Feestelijke inzegening pioniersplek Staartlicht

Inzegening en voorstellen pioniersteam in de Petruskapel 

In de dienst van 23 oktober in de Petruskapel werden de mensen die betrokken zijn bij de pioniersplek Staartlicht voorgesteld. Het initiatief is gericht op jongeren en buurtbewoners op de Staart. 
Lees meer

Breed gedragen initiatief 

Pioniersplek Staartlicht is een initiatief dat breed gedragen wordt. De Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam, de Kandelaarskerk, Youth for Christ, PKN Nederland en Missie Dordt doen mee om op de Staart deze pioniersplek vorm te geven. Tijdens de dienst waren er verschillende vertegenwoordigers van andere kerken aanwezig, alsook vertegenwoordigers van de Turkse Moskee. De brede samenwerking is iets om dankbaar voor te zijn. Het werk op de Staart heeft een goede start gemaakt. De kinderclub en tienerclub draaien allebei en hebben een mooie opkomst.  

Raak betrokken! 

Pionieren kan niet zonder een betrokken gemeenschap, die meegeeft, meeleeft, meebidt en meedoet.  Wil jij meer informatie over de pioniersplek en/of meewerken als vrijwilliger op de Staart? Stuur dan eens een email naar het kernteam via staartlicht@missiedordt.nl.