Goed nieuws voor de stad

Prinsjesdagontbijt 2022

UITNODIGING: PRINSJESDAGONTBIJT 2022
Thema: “De kloof overbruggen”

Voel jij je verbonden met de stad Dordrecht en haar inwoners? Vind je het mooi om anderen in een brede setting te ontmoeten? Weet je van harte uitgenodigd voor het Dordtse Prinsjesdagontbijt 2022. Deze keer met als gastspreker theoloog Erik Borgman over het belang van broederschap en sociale vriendschap. Er is aan de ontbijttafel ruimte om standpunten uit te wisselen en te netwerken. Ook wordt een moment ingelast waarbij we wensen en gebeden uitspreken voor de stad.

Het comité Prinsjesdagontbijt Dordrecht is een initiatief van het Platform Dordtse Kerken i.s.m. de stichting Missie Dordt en is gelieerd aan de landelijke stichting GIDSnetwerk, ook wel GIDS (Geloven In De Stad). GIDS is een oecumenisch-christelijke netwerkorganisatie die zich nadrukkelijk bezighoudt met het verenigen van (christelijke) leiders in de stad. GIDS richt zich niet alleen tot christenen, maar tot al diegenen die kunnen voorgaan in het verbeteren van de lokale samenleving. GIDS streeft daarbij naar samenwerking tussen leiders uit alle maatschappelijke geledingen: openbaar bestuur, politieke partijen, kerken, gezondheidszorg, non-profit organisaties, onderwijs, wetenschap, media, kunst en bedrijfsleven.

Het Prinsjesdagontbijt dient als laagdrempelig, uitnodigend, inspirerend, vrijblijvend en positief te worden ervaren. Een moment van ontmoeting zonder druk dat er ‘iets moet’. Het maatschappelijk initiatief komt van onderaf en kenmerkt zich door een spontaan karakter. De gasten zijn afkomstig vanuit vele maatschappelijke geledingen, van bedrijfsleven tot zorg en onderwijs en van kerken tot serviceclubs en sport. Het kenmerk van de deelnemers is dat zij zich verbonden voelen, vanuit een christelijke geloofsovertuiging en/of eigen levensbeschouwing, en zich willen inzetten voor de stad.

Aanmelden kan via info@dordtsekerken.nl onder vermelding van naam, contactgegevens en eventuele dieetwensen. De kosten bedragen € 10,00 over te maken bij aanmelding op rekeningnummer NL07INGB0004277497 t.n.v. de stichting Platform Dordtse Kerken.

The event is finished.

Je bericht is verstuurd. Dankjewel! Je ontvangt een bevestiging in de mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!