Goed nieuws voor de stad

Kroonbede 2022

Op maandag 19 september vindt van 20.00-21.00 uur in de Augustijnenkerk de vijfde Dordtse Kroonbede plaats. Deze keer vraagt het interkerkelijke projectcomité in het bijzonder aandacht voor de groeiende armoedeproblematiek en zorg voor de natuur.

Armoedeproblematiek en natuur
Sinds 2000 wordt er in Den Haag voorafgaand aan Prinsjesdag jaarlijks een Kroonbede georganiseerd. Dit is een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Sinds 2018 is er een Dordtse variant die wordt gehouden in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216). Ook dit jaar wordt de Dordtse Kroonbede georganiseerd en staan we stil bij twee actuele sociaalmaatschappelijke thema’s: armoedeproblematiek en zorg voor de schepping.

Viering met burgers en politici
De interkerkelijke gebedsbijeenkomst wordt geleid door ds. Paul Wansink. De muziek wordt verzorgd door Hans en Manja Okkerse (orgel en viool). Zij begeleiden ook de samenzang. Het thema ‘armoede’ wordt ingeleid door wethouder Peter Heijkoop met daarna een gebed door ds. Wim Aanen. Wethouder Rik van der Linden neemt het onderwerp ‘zorg voor de schepping’ voor zijn rekening en theologe Eva van Urk-Coster het gebed. Na afloop is er tijd voor napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Alle Dordtenaren zijn van harte welkom!

Organisatie in samenwerking
De organisatie van de Dordtse Kroonbede ligt in handen van de Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt i.s.m. het Platform Dordtse Kerken. Het project comité van de vijfde Dordtse Kroonbede wordt gevormd door Aaike Kamsteeg (oud-wethouder), Joost Veldman (oud-fractievoorzitter) en Cees van Nes (oud-directeur Evangelisch College). Samen met de politiek, maatschappelijke initiatieven en de Dordtse kerken hebben zij een aansprekend en actueel programma voorbereid.

Meer informatie?
Website: missiedordt.nl/stadsgebed
E-mail: stadsgebed@missiedordt.nl

The event is finished.

Je bericht is verstuurd. Dankjewel! Je ontvangt een bevestiging in de mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!