Nieuwsberichten

Vrijwilligers gezocht voor marktevangelisatie!

Een plek van ontmoeten en op verhaal komen 

Sinds 1955 is er op de Dordtse markt een kraam waar vanuit wordt geëvangeliseerd. Op de hoek van de Sarisgang staat de kraam met een tafel vol Bijbels en folders. Een plek waar mensen hun vragen, verhalen en gedachten kunnen delen. De marktkraam wordt bemand door verschillende Dordtse kerken. De kerken die nu een bijdrage leveren kunnen goed versterking gebruiken!
Lees meer

Het evangelisatiewerk op de markt vindt al jaren lang plaats. Om het werk goed doorgang te laten vinden is er een dringende oproep voor versterking.  Het gaat om vijf zaterdagen per jaar voor twee uur. Zou jij een bijdrage willen leveren? Lees meer en meld je aan. 

Wat doe je bij de marktkraam?  

De marktkraam is beschikbaar voor een gesprek, voor vragen of voor het uitwisselen van gedachten. Het doel van de marktkraam is mensen wijzen op Jezus door een gesprek over het geloof, maar ook door eenvoudig weg een luisterend oor te bieden. Het is een plaats dicht bij de mensen, zonder drempel en vrij toegankelijk. Samen met andere kerken in Dordrecht, in samenwerking met Missie Dordt, vervullen verschillende christenen eenmaal per 4 weken een zaterdag/dagdeel in de kraam. Het werk in de marktkraam kost je niet alleen wat, maar je ontvangt ook zoveel door de gesprekken met diverse mensen. Met elkaar mogen we geloven dat God eenvoudige gesprekken of een uitgedeelde Bijbel wil gebruiken op Zijn tijd en in Zijn weg. 

Het werk in de marktkraam kan spannend aanvoelen. In de marktkraam sta je echter nooit alleen, maar altijd met anderen. Heb je vragen of ben je nieuwsgierig geworden? Kom gewoon eens een keer meedraaien om het zelf te ervaren. Ieders hulp is nodig en je bent van harte welkom.  

Meer informatie of aanmelden? 

Voor meer informatie kan je terecht op de website https://missiedordt.nl/evangelisatie. Voor vragen of aanmelden, kun mailen naar marktkraam@missiedordt.nl.