Nieuwsberichten

Verslag straatevangelisatie

Joop en ik hadden een fijne evangelisatieavond op donderdag 27 sept j.l. Er werden aardig wat brochures door mensen aangenomen. We getuigden van Jezus’ liefde maar hadden niet zoveel aanspraak - tot 100 meter voor het Patrimonium.
Lees meer

Bo, iemand die we op straat ontmoet hadden, was donderdagmiddag 27 sept. jl. in het Patrimonium. Daar kon ik uitgebreid en rustig het Evangelie aan hem uitleggen. Ik mocht hem tot Jezus leiden en bad met hem het zondaarsgebed. Hij voelde zich erg blij en opgelucht worden, ook al had hij pijn in zijn maag. Na gebed verdween tot onze verwondering de pijn geheel en al, evenals de pijn in zijn rug.

Joop en ik hadden een fijne evangelisatieavond op donderdag 27 sept j.l. Er werden aardig wat brochures door mensen aangenomen. We getuigden van Jezus’ liefde maar hadden niet zoveel aanspraak – tot 100 meter voor het Patrimonium. We ontmoetten daar een jongeman, Benjamin heette hij. Hij viel ons op omdat hij open en zeer geïnteresseerd luisterde. Hij ging regelmatig naar de kerk. Hij wist echter niet zeker of hij wel echt gered was. Heel lang spraken we met hem, en we baden met hem. We zeiden: “Moet je nou je bus niet halen?” En weet je wat hij toen zei? “Deze dingen waarover we nu praten zijn belangrijker dan het halen van mijn bus. Want deze dingen hebben eeuwigheidswaarde. Al zou ik de laatste bus missen, is dat nog geen probleem, want dan loop ik wel naar huis.” We namen afscheid en vol van blijdschap kwamen we aan in het Patrimonium.

Op de foto ziet u Jerry, een meneer die we 18 oktober jl. ontmoetten op de Sarisgang. Hij was gedoopt, geloofde in God en diende Hem. Hij vertelde echter het probleem van zijn kinderen: een meisje van 6 en een jongen van 12. Hij zei: “Als je af en toe hoort waarmee die jongen thuiskomt uit school, met de slechtheid van de wereld, dan maak ik mij ernstige zorgen over de toekomst van mijn kinderen.” Ik mocht de nood van deze broeder na een gesprek in gebed brengen, gewoon op straat in de Sarisgang. Immers, Hij zegt in Psalm 55:23: Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Hij was er blij en dankbaar voor. Ook dit pastorale werk hoort kennelijk bij evangelisatie!

Ad Visser, zijn zoon Bennie, Jan de Haan, Aart den Hartog, Muriel Rudge en Ellen Oosthoek en ook wel anderen die af en toe meewerken, deelden vele brochures uit, waarin het Evangelie helder en duidelijk uitgelegd wordt. De traktaten zijn in het algemeen voorzien van een stempel: SDE, plus telefoonnummers. Er gebeuren veel mooie dingen, die de Heere werkt door de straatevangelisatie, mede op het gebed van u en van uw gemeente. Waarvoor hartelijk dank. Uw loon daarvoor is bij de Here. U Gods zegen toewensend, met de woorden van Paulus: Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere (1 Cor. 15:58)

Namens de werkgroep Straatevangelisatie
Kees Cappon