Nieuwsberichten

Verbinding tijdens bijeenkomst Evangelisatie

Gedeeld verlangen om stadsgenoten te bereiken met het Evangelie

Tijdens de open vergadering van het kernteam Evangelisatie op 15 april jl. werden ervaringen gedeeld en het gezamenlijke verlangen onderstreept. Er is verbinding in de kern: Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder (ICHTUS). Het is de passie van de diversiteit aan teamleden om het goede nieuws van Jezus te delen met Dordtenaren.
Lees meer

Marktkraam
De marktkraam op de zaterdagse weekmarkt staat bekend om zijn interkerkelijke aanpak. Het kernteam is dankbaar voor de voortgang. Nieuwe vrijwilligers vanuit de deelnemende kerken zijn altijd welkom om samen de inspanningen te verdelen, ongeacht leeftijd. Zelfs Benjamin, met zijn 10 jaar, was aanwezig tijdens de vergadering. Het was indrukwekkend om te horen hoe hij op jonge leeftijd tot geloof is gekomen en nu anderen over Gods liefde wil vertellen.

Straatevangelisatie
Het team van straatevangelisatie zoekt naar verjonging en uitbreiding. Ze zijn actief iedere 3e donderdag van de maand, vertrekkend rond 13.30 uur vanaf het Patrimonium richting de Sarisgang. De groene kar van het evangelisatieteam is een herkenbaar gezicht voor veel Dordtenaren, die er een luisterend oor vinden bij de vrijwilligers.

Meer informatie?
Ga voor meer informatie over dit initiatief naar de website missiedordt.nl/evangelisatie en bekijk de video over de marktkraam. Wil je meedoen met het evangelisatiewerk of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar evangelisatie@missiedordt.nl.