Nieuwsberichten

Spaanstalige gemeente Casa de Oracion viert 10-jarig bestaan

Als ‘zendeling’ kwam Aneudy Soriano in z’n uppie naar Dordrecht. Uitgezonden vanuit zijn moedergemeente in Rotterdam, gericht op het werk onder Spaanstaligen. Nu komt er elke week een geloofsgemeenschap bijeen in een garagebox in Crabbehoff: ‘Casa de Oracion’, het ‘Huis van Gebed’. Deze maand is het 10-jarig bestaan gevierd. ‘De meeste leden van de gemeente heb ik gedoopt.’
Lees meer

Aneudy, geboren in de Dominicaanse Republiek, is een bescheiden dertiger, getrouwd, vader van vier kinderen. Hij werkt als monteur in de petrochemische industrie, hij verdient zijn boterham bij de olieraffinaderijen in de Botlek. Daarnaast is hij voorganger van een evangelische gemeente.

‘Ik ben niet christelijk opgevoed. Integendeel, ik heb een verleden waar ik niet trots op ben. Op mijn 15e zat ik al tot over mijn oren in de drugshandel. Een leven “op straat”; verslaving, drugs, alcohol. Totdat een vriend me meenam naar een christelijke gemeente, waar ik het evangelie heb leren kennen. De ontmoeting met Jezus en de vervulling met de Heilige Geest veranderde mijn leven totaal. Het was, zoals wij dat zeggen, een ‘regeneración’, een nieuwe geboorte. Het is een verandering van je binnenste; woorden schieten tekort om dat te omschrijven.’

Hij emigreerde naar Nederland, vond werk en een woning in Rotterdam, waar hij zich aansloot bij een Spaanstalige gemeente. Tien jaar geleden kreeg hij het op zijn hart om iets te betekenen voor Spaanstaligen in Dordrecht en omgeving. Waarom Dordt? ‘Geen idee, ik voelde een roeping. En mijn voorganger bevestigde dat. Zo werd ik uitgezonden.’ Hij begon op de markt foldertjes uit te delen, contacten te leggen. ‘Het eerste begin zal ik nooit vergeten. Ik raakte in gesprek met een Spaanstalige vrouw. Haar dochtertje lag in het ziekenhuis. We hebben het kind bezocht, voor haar gebeden. Bij haar thuis begonnen we met bijbelstudiebijeenkomst. De vrouw nodigde anderen uit, en zo groeide het van lieverlee.’ Na verloop van tijd werd de groep te groot voor de huiskamer, toen hebben we een eigen ruimte gehuurd, aan de Troelstraweg in Crabbehoff.

Vier maal per week zijn er bijeenkomsten. Dinsdagavond is er een gebedsdienst, op donderdag een bijbelstudieavond, zondagochtend komt de bijbelschool bijeen, zondagmiddag is de samenkomst van de gemeente. Aneudy toont Youtubefilmpjes van de feestelijke driedaagse, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Met dans en drama, muziek en zang is het jubileum uitbundig gevierd. Momenteel zijn er 35 leden. ‘Elk van hen heb ik tot Jezus mogen leiden en de meesten van hen heb ik ook gedoopt. Nog veel meer trouwens, want in de afgelopen tien jaar zijn er door verhuizing ook velen uitgewaaierd naar andere plaatsen in Nederland. In totaal heb ik zeker 60 mensen gedoopt.’ Hij zegt het zonder een spoor van trots; eerder vol verwondering.

Het evangelisatiewerk op de markt is altijd onderdeel blijven uitmaken van de kleine gemeente. Sinds een aantal jaren werkt Casa de Oracion samen onder de koepel van Missie Dordt. Vanwaar die missionaire drive? ‘Wij zijn ervan doordrongen waarvan Jezus ons heeft bevrijd. De ontmoeting met Hem heeft ons leven veranderd. Dat willen we anderen doorgeven. Wij zijn dienstknechten van God, om anderen te dienen.’ 

Tekst: Koos van Noppen