Nieuwsberichten

Insjallah cursus van Evangelie & Moslims

Cursus voor christenen over de islam en moslims in Nederland

Tijdens de afstemmingsbijeenkomst van de werkgroep Evangelisatie bleek dat er veel vraag is naar het leren bereiken van moslims. Dit heeft ertoe geleid om in het najaar van 2024 in Dordrecht de Insjallah cursus van de stichting Evangelie & Moslims te organiseren. Dit is een basiscursus die helpt om het geloof en de leefwijze van moslims beter te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen met moslims.
Lees meer

De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’. Wat wil God vandaag met het oog op moslims? Over de islam is vandaag in de samenleving veel verdeeldheid en soms ook in de kerk. De relatie tussen christenen en moslims is al veertien eeuwen lang een lastig vraagstuk. We staan voor de vraag hoe we als kerk de brug slaan naar de moslimgemeenschap en wat we met hen te delen hebben.

Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor christenen. We verwachten van cursisten dat zij het verlangen hebben om in woord en daad getuige van Jezus te zijn naar moslims. De cursus is gericht op ‘gewone’ gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam.

In deze cursus gaat het om de volgende vragen:
• Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?
• Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?
• Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?
• Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?
• Heeft missionair werk onder moslims zin en hoe kan ik daar aan bijdragen?

Aanmelden en meer info?
Heb jij interesse in de Insjallah cursus van Evangelie & Moslims of nog vragen? Stuur dan een mailtje naar marktkraam@missiedordt.nl. Wil je meer weten over de Insjallah cursus en/of de stichting Evangelie & Moslims? Bezoek dan eens de website evangelie-moslims.nl