Missie Dordt financieel steunen

Missie Dordt zet zich in om goed nieuws te zijn voor de stad. Met jouw donatie help je ons om het missionaire werk in Dordrecht mogelijk te maken. Donateur worden van Missie Dordt is heel eenvoudig. Geef een machtiging voor automatische incasso, betaal makkelijk en snel via iDEAL of maak je gift over naar onze bankrekening:

IBAN: NL 18 RABO 0166 4614 31 t.n.v. STICHTING MISSIE DORDT

De Stichting Missie Dordt is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw donaties voor het werk van Missie Dordt aftrekbaar zijn bij de belasting.

Direct doneren via iDEAL

Maak direct een gift over aan stichting Missie Dordt via iDEAL. Ook als je Missie Dordt voor langere tijd wilt ondersteunen. Via onderstaand formulier bepaal je hoeveel je wilt geven en hoe vaak. Kies je voor een terugkerende betaling dan machtig je stichting Missie Dordt om via een automatische incasso dit bedrag van je rekening af te schrijven. Om je machtiging juridisch te waarborgen, maak je de eerste termijn via iDEAL over. Daarna wordt het aangegeven bedrag tot wederopzegging automatisch van je rekening afgeschreven.