Straten van gebed deelt inspirerend verhaal

Straten van gebed wil christenen verbinden door samen te bidden voor hun straat (en wijk). Initiatiefnemer David van Vugt gelooft dat God wil werken door gebed voor onze stad, tot opbouw van Gods Koninkrijk. Missie Dordt heeft samen met David het verlangen dat er voor elke straat gebeden wordt, maar eind dit jaar voor minstens 100 straten! Lees in deze nieuwsbrief het inspirerende verhaal van Lenny.

Speciale gebedsavond van Straten van Gebed

Tijdens de Week van Gebed vond een bijzondere gebedsavond plaats in het Patrimonium te Dordrecht, georganiseerd door Straten van Gebed. Ongeveer 40 mensen kwamen samen voor een krachtige avond waarin de straten en wijken van Dordrecht werden opgedragen aan God in gebed.

Adopteer en markeer jouw straat van gebed!

David van Vugt, bekend van onder andere Moving Pictures, heeft het initiatief genomen voor “Straten van Gebed” in Dordrecht. In samenwerking met Missie Dordt is er invulling gegeven aan zijn wens om Dordtenaren aan te moedigen te bidden voor hun straat. Op de nieuwe website kunnen inwoners hun eigen straat adopteren, waardoor deze geel gemarkeerd wordt op de stadsplattegrond.

Gebedsavond Straten van gebed

Vanaf 21 september organiseert het initiatief straten van gebed elke dinsdagavond een gebedsavond. Deze avond staat in het teken om samen te bidden voor elkaars straten en onze stad. Ook zal een gedeelte van de avond gevuld zijn met aanbidding en een stukje onderwijs over gebed.